Hopp til hovedinnhold

Slottsfjellsmuseets samlinger

Om samlingene

Vestfold Fylkesmuseum som ble opprettet i 1939 bygget på det gamle Tønsberg museum fra 1894 og hadde som målsetting å samle inn og formidle næringsliv og generell kulturhistorie i Vestfold. 

Samlingene dekker derfor et bredt spekter av oldsaker fra middelalderbyen Tønsberg samt naturhistorie og gjenstander knyttet til hvalfangst og sjøfart, by- og bygdehistorie og et Vestfold-tun med hus og inventar fra forskjellige områder i Vestfold. 

Fotosamlingen fra 1850-årene er en av landets største.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1