Hopp til hovedinnhold

Vestfoldtunet

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling.

  • Tallak med Slottsfjellstårnet i bakgrunn. Foto: Georg Aamodt.
    1/1
    Tallak med Slottsfjellstårnet i bakgrunn. Foto: Georg Aamodt.

Vestfoldtunet ble anlagt på 1940–1950-tallet som en typisk Vestfold-gård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, laftet tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannensbolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert 1407.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1