Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Mikkelsmesse

Og andre viktige dager på primstaven!

  • 1/1
    The Archangel St. Michael.

Mikkelsmesse feires 29. september og er en kirkehøytid til minne om erkeengelen Mikael. 

Dagen har blitt feiret siden middelalderen, og er i dag en av de gamle katolske helgendagene som fremdeles feires, i likhet med Olsok og Sankthans.

I foredraget vil konservator Cecilia Gustavsen blant annet fortelle om Mikkelsmesse og helgenkulten og helgeners betydning for folks liv og helse i middelalderen. Innføringen av helgendyrkelsen kan dessuten ha vært avgjørende for overgangen til kristendommen. 

Mens den norrøne gudetroen innebar at gudene var nærværende og tett sammenvevd med dagliglivet, var den nye guden og forestillingen om evig liv i himmelen fjernt fra det norrøne mennesket. Helgenene, som hadde vært mennesker av kjøtt og blod, ga derimot mulighet til å forholde seg nærere til den nye troen, og de avløste og erstattet de gamle gudene med sitt nærvær og evne til å gjøre mirakler. 

Velkommen til et spennende foredrag!

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1