Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Tunsberghus - en hjørnestein i kongens rike

  • Illustrasjon av Vestkastellet, en borg fra tidlig middelalder i Tønsberg på Slottsfjellet
    1/1
    Illustrasjon av Vestkastellet.

I middelalderen så kongen et økt behov for å ha faste kontrollpunkter, og bygde borger i stein. 

De største borgene anla han i byene Bergen, Tønsberg, Oslo og Båhus (i dagens Sverige). Disse borgene kaller vi for «riksborger» fordi de fungerte som administrasjons- og forvaltningssentre for området rundt i tillegg til å være kongens residens når han bodde i de forskjellige byene. 

I dette foredraget vil riksborgenes betydning og mange funksjoner trekkes frem, med fokus på vår egen borg på Slottsfjellet, Tunsberghus. Hvordan så borgene egentlig ut? Hva gjorde kongen da han bodde på borgen og hvordan var livet der oppe? Dette er bare noen av mange spørsmål som vil belyses i foredraget.

Foredraget er i samarbeid med Tønsberg Arbeiderforening.

Velkommen til foredrag på Slottsfjellsmuseet!

Cecilia Gustavsen er fra Tønsberg. Hun er arkeolog og har vært ansatt som konservator ved Slottsfjellsmuseet siden 2011 med ansvar for museets middelaldersatsning. 

Hun har etablert - og leder nå den nasjonale satsningen Norsk Borgsenter siden 2021.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1