Hopp til hovedinnhold

“Høyt Hevet – middelalder på Tunsberghus”

I forbindelse med Tønsberg bys 1150-årsjubileum i 2021 åpnet Slottsfjellsmuseet Norsk Borgsenter og sin nye utstilling «Høyt Hevet – middelalder på Tunsberghus».

  • 1/1
    Sydkastellet.

Om utstillingen «Høyt Hevet – middelalder på Tunsberghus»

Tunsberghus, et av Nordens største borganlegg fra middelalderen, ligger i umiddelbar nærhet til Slottsfjellsmuseet og utgjør således et viktig utgangspunkt for Norsk Borgsenter. Utstillingen «Høyt Hevet – middelalder på Tunsberghus» presenterer borgens mange funksjoner sammen med flotte innlånte og egne gjenstander. I utstillingen vil det også vises troverdige replikaer og supre digitale arbeider av elever fra IKT- og medieproduksjon ved Greveskogen videregående skole.


Om Norsk Borgsenter

Norsk Borgsenter er etablert i Vestfoldmuseene IKS, og lokalisert på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Senteret har som hovedoppgave å drive forskning og formidling knyttet til Norges middelalderborger. Norsk Borgsenter skal være utadrettet og samhandlende med blant annet nasjonale og internasjonale museer, forskningsinstitusjoner og universiteter. Målet er å bli en attraksjon av lokal, nasjonal og internasjonal karakter. For å lykkes med dette arbeidet, ligger et solid planverk til grunn som fundament for forskning, formidling, attraksjonsutvikling og nettverksbygging med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med denne formelle åpningen vil nye rekonstruksjoner av norske borganlegg vises frem sammen med utdypende informasjon.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1