Hopp til hovedinnhold

Svend Foyn og Tønsberg

Velkommen til våre faste utstilling på Slottsfjellsmuseet.

  • 1/1
    Svend Foyn og Tønsberg.

Om utstillingen

Pioneren Svend Foyn, født i Tønsberg i 1809, innledet en ny epoke i fangsthistorien.

Både sel- og hvalfangst ble viktige næringsveier i 1800-tallets Norge og Svend Foyn var en ivrig pådriver og utvikler av tekniske forbedringer.  Hans bruk av hvalkanon med granatharpun og dampmaskin gjorde at verdens største dyr lot seg temme, og gjennom fangsten skapte han sin formue.

Svend Foyn etterlater seg mange spor i Tønsberg.  En rekke bygninger og steder forteller fremdeles historien om et religiøst liv, en arbeidsgiver som sørget for sine arbeidere, om barndomshjem og om hans mange bidrag til fellesskapet.

Hvalfangst – et økonomisk eventyr

Det var oljen fra det verdifulle spekket, som gjorde sel- og hvalfangst til et økonomisk eventyr.  Svend Foyn var gründer, men i samtiden var det mye uro rundt hans person. Ikke alle hans avgjørelser falt i god jord, verken i Tønsberg eller der han drev fangst og opprettet fangststasjoner langs Finnmarkskysten.

Derimot fikk han et ettermæle som var en stor helt verdig. Kanskje er det først etter totalfredningen av hvalen og opphøret av hvalfangsten i 1968, at det er blitt satt spørsmålstegn ved den overbeskatning av hval Svend Foyn hadde vært med på å innlede.

  • 1/1
    Svend Foyns dagbok er ustilt på Slottsfjellsmuseet.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1