Hopp til hovedinnhold

Thor Heyerdahl stipend 2023

Går du på videregående skole og vil bidra i Thor Heyerdahls fotspor? Årets tema er «Migrasjon og klima». Send inn ditt bidrag, vær med i konkurransen om stipendmidler. Potten er på 50.000 kroner!

Frist: 1. juni 2023.

  • Bilde av en klode med to hender som holder rundt den. Sort bakgrunn
    1/1

For sjette år på rad inviterer vi til konkurranse for videregående skole i Norge

Instituttet retter seg mot kreativ ungdom og framtidige forskere med mål om å øke bevisstheten deres rundt samarbeid på tvers av språk, politikk, religion og kultur. I denne sammenhengen lyser vi ut konkurransen om et stipend på 50.000 kroner til elever på videregående skoler i Norge. 

Årets tema for konkurransen er «Migrasjon og klima» og vi ønsker tilsendt bidrag av FILM, FOTO, ILLUSTRASJON OG ANIMASJON. 

Stipendet har som mål å stimulere til tverrfaglige prosjekter gjennom klasse, gruppe eller individuelt arbeid. Dette er sjette året på rad Thor Heyerdahl-instituttet arrangerer en stipendkonkurranse med et globalt tema.

Thor Heyerdahls fokus på migrasjon

Thor Heyerdahl, var en av flere ,som tidlig bidro til internasjonal debatt om menneskelige migrasjoner. Heyerdahl insisterte på at det var kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika i forhistorisk tid, et synspunkt han ble sterkt kritisert for. Derfor satte han seil for 71 år siden med fem kamerater, om bord i Kon-Tiki-flåten fra Lima i Peru og ut i Stillehavet. I dag er migrasjon et globalt fenomen. 

Det er mange og sammensatte årsaker, frivillige eller ufrivillige, til at folk flytter over landegrenser. Krig og konflikt, naturkatastrofer, vanskelige økonomiske forhold, familie, kjærlighet og arbeid er noen av mange grunner.

Hvordan levere bidrag?

Filmfiler/animasjon leveres i filformatet H.264/MPEG-4 eller via lenke til Vimeo/Youtube. H.264-komprimert 720p mp4-fil fungerer fint, men forsøk å levere bidraget med så høy kvalitet om mulig. Filstørrelsen må da ikke overstige 1 gigabyte. 

Bildefiler/Illustrasjoner bør leveres i jpg, png eller pdf format med god oppløsning. 

Film- og bildefiler sendes til post@vestfoldmuseene.no via WeTransfer eller andre fildelingsprogrammer, som Dropbox eller Google Drive.

Om Thor Heyerdal stipendet

Under markeringen av Thor Heyerdahls 100-årsjubileum 6. oktober 2014, ga regjeringen en gave på kr 150.000 til stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute med intensjon å dele ut disse midlene til engasjert ungdom i form av stipender. «Gjennom sitt eventyrlige liv og virke bidro Thor Heyerdahl med å skape kunnskap, interesse og engasjement for viktige globale spørsmål, fra natur- og miljøvern til internasjonal dialog. 

Disse temaene er ikke mindre aktuelle i dag», uttalte kulturminister Thorhild Widvey ved tildelingen i 2014. Stipendkonkurransen har følgende temaer: 

  • 2016: "Internasjonal Dialog"
  • 2017: "Kulturarv og identitet" 
  • 2018: "Klima og miljø" 
  • 2019: "Levende Hav"
  • 2020: “Kulturforståelse på en flåte” 
  • 2021: Avlyst pga koronapandemien
  • 2022: "Migrasjon og identitet"

Kreative elever fra hele landet har bidratt med flere hundre spennende bidrag gjennom årene. Bidragene er med på å videreutvikle Thor Heyerdahls kulturarv, som er forsknings- og utviklingsidealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog og beskyttelse av det globale miljøet. 


I tillegg til å motta diplom og stipend vil vinnerne få muligheten til å presentere bidragene sine under konferansen The Thor Heyerdahl International Day.
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1