DKS og undervisning

På Haugar Kunstmuseum i Tønsberg har vi gode undervisningstilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold. Vi ønsker å gi barn og unge muligheten til å oppleve kunst ved å delta i en aktiv og profesjonell kunstformidling. Tilbudene er tilpasset barnehager og skoleklasser på alle trinn. Museet arrangerer også egne læreromvisninger for lærere som ønsker å forberede seg før de skal besøke museet med klassen sin. Velkommen til en lærerik dag på Haugar Kunstmuseum!

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser en ung jente som arbeider med papir og kunst i et verksted

Velkommen til et kreativt grafikkkverksted på Haugar kunstmuseum. Denne gangen går vi rett ned i verkstedene og tar oss god tid der. Elevene vil få en innføring i en av fire trykkemetoder.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

En arkitekturvandring i Tønsberg med en innlagt foto-oppgave på Brygga og en rebus på Torget.

ARKITEKTUR – EN BY I ENDRING er en digital byvandring i Tønsberg, også med forslag til ulike aktiviteter og verksteder. Åpne appen på mobil, nettbrett eller PC og elevene er i gang.

Hver sal i museets 2. etasje formidler en kort og presist formulert kunstopplevelse som knytter seg til ett tema eller en periode.

Gjennom en dialogbasert formidling opplever, diskuterer og forholder elevene seg til kunstverkene i Edith Spiras utstilling HORISONTER. I verkstedet vil elevene få anledning til selv å eksperimentere med et abstrakt uttrykk i akvarell og tusj på papir.

Haugar ønsker å tilby alle elevene i grunnskolene i fylket en vandring i et historisk område på Haugar. Opplegget lar seg kombinere med omvisning og verksted i en utstilling på museet om klassen ønsker å tilbringe hele dagen på Haugar. 

Vanlige rutiner for omvisning

Omvisning

Varighet: 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene.

Omvisning m/verksted

Varighet: 1t 45 min.
Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere.
Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

Besøket består av en 45 minutters dialog basert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk – gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterk opp mot tematikk, teknikk og materialer i alle utstillingene. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging.

Tidspunkter

kl. 09.00 - 10.45
kl. 11.15 - 13.00
kl. 13.15 - 15.00

Tidspunkt avtales ved bestilling. Museet praktiserer faste tider, men gir et visst rom for små forskyvninger. Lærere har også anledning til å komme gratis inn og se utstillingen/forberede seg før de skal ha med seg klasser hit, men dette må da avklares med museet på forhånd.

 

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.