Hopp til hovedinnhold

Eidsfoss hovedgård

Eidsfoss hovedgård eies og driftes av stiftelsen Eidsfos Hovedgård, etablert i 1991 for å ta vare på og utvikle anlegget med hovedhus, sidefløy og hageanlegg.

  • 1/1

Hovedbygningen ble fredet av den «antikvariske bygningsnævnd» i 1923 med riksantikvar Harry Fett som formann, og er et av Vestfolds få herskapelige, fredete bygninger. Hovedhuset er oppført i rokokkostil, med en førsteetasje fra ca. 1750 og tilført en inntrukket annenetasje i 1780-årene. Sidebygningen kalles «Kavalérfløyen», og stammer fra anleggets tidlige periode. I dag rommer den livsstilsbutikken Crocus og en liten utleieleilighet.
Eidsfoss hovedgård har selskapslokaler som driftes av familien Næss. Se hovedgaarden.no 

Eidsfoss hage

Det formelle hageanlegget – parterrehagen - var trolig et av landets flotteste renessanseanlegg, oppført med 16 kvarterer (beplantede, firkantete felt)  på begynnelsen av 1700-tallet. Noen har beskrevet hagen som et slags østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal. Hagen ble utvidet med en landskapspark fra ca. 1800, som strakk seg fra Bergsvannet i øst til Eikeren i vest. På 1950-tallet ble hagen forenklet med anlegningen av plen over parterret, og landskapsparken grodde igjen.

4 av de opprinnelige 16 kvarterene i parterrehagen ble etablert på nytt i løpet av 1990-årene. Utformingen ble basert på landskapsarkitekt Ragnhild Momraks hovedoppgave på Ås landbrukshøyskole i 1990. Vedlikeholdet av hagen utføres på dugnad av styremedlemmer i stiftelsen Eidsfos Hovedgård.
Hagen er åpen og kan oppleves av alle. Omvisninger i hovedhuset på bestilling, se under kontaktopplysninger.

  • Bildet viser en lys bygning i tre og to etasjer og et lavere, rødt uthus. I forgrunnen er det et gedigent bedd med gule blomster
    1/1
    Eidsfoss hovedgård. Foto: Peter Kihlman
  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1