Kontakt

Telefon og epost 

+47 922 19 412
post@vestfoldmuseene.no

Kontor på Eidsfoss

Den gamle skolestua på Hauane
Hauane 5
3095 Eidsfoss

Jernverksmuseet

Eidsfossveien 54

3095 Eidsfoss

Postadresse

Vestfoldmuseene IKS
Jernverket Eidsfoss
Langgaten 45
3080 Holmestrand

Organisasjonsnummer

993 871 184