Eidsfos hovedgård

Eidsfoss Hovedgård eies og driftes av stiftelsen Eidsfos Hovedgård, etablert i 1991 for å ta vare på og utvikle anlegget med hovedhus, sidefløy og hageanlegg.

Hovedbygningen ble fredet av den «antikvariske bygningsnævnd» i 1923 med riksantikvar Harry Fett som formann, og er et av Vestfolds få herskapelige, fredete bygninger. Hovedhuset er oppført i rokokkostil, med en førsteetasje fra ca. 1750 og tilført en inntrukket annenetasje i 1780-årene. Sidebygningen kalles «Kavalérfløyen», og stammer fra anleggets tidlige periode. I dag rommer den blant annet Galleri Eidsfos Hovedgård, og en liten utleieleilighet.
Eidsfos Hovedgård har selskapslokaler som driftes av Helmut Hammerl. Se eidsfos-hovedgard.com

Eidsfoss hage

Det formelle hageanlegget – parterrehagen - var trolig et av landets flotteste renessanseanlegg, oppført med 16 kvarterer (beplantede, firkantete felt)  på begynnelsen av 1700-tallet. Noen har beskrevet hagen som et slags østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal. Hagen ble utvidet med en landskapspark fra ca. 1800, som strakk seg fra Bergsvannet i øst til Eikeren i vest. På 1950-tallet ble hagen forenklet med anlegningen av plen over parterret, og landskapsparken grodde igjen.

4 av de opprinnelige 16 kvarterene i parterrehagen ble etablert på nytt i løpet av 1990-årene. Utformingen ble basert på landskapsarkitekt Ragnhild Momraks hovedoppgave på Ås landbrukshøyskole i 1990. Vedlikeholdet av hagen utføres på dugnad av styremedlemmer i stiftelsen Eidsfos Hovedgård.
Hagen er åpen og kan oppleves av alle. Omvisninger i hovedhuset på bestilling, se under kontaktopplysninger.

Most people know of the connection between Sandefjord and whales and the whaling industry. The fact that one of the world’s best-known vessels was built at Framnes in Sandefjord is lesser known.

Soldater
The German attack on Norway on the 9th of April 1940 had grave consequences for Norwegian sailors and whalers. In order to prevent that Norwegian fleet falling into German hands, Norwegian captains were ordered to ...
Soldater

The German attack on Norway on the 9th of April 1940 had grave consequences for Norwegian sailors and whalers.