Eidsfoss Jernverksmuseum

Eidsfoss jernverksmuseum ligger i den tidligere lagerbygningen til Eidsfos Verk.

Stiftelsen Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger ble etablert i 1991 med formålet å samle inn gjenstander og foto fra jernverkets produksjon og å formidle og tilgjengeliggjøre historien til Eidsfoss jernverk fra 1697 til i dag. Stiftelsen driver Eidsfoss jernverksmuseum som ligger i den tidligere lagerbygningen til Eidsfos Verk. Utstillingen «Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss» er utformet i samarbeid med Vestfoldmuseene, og forteller fra verkets og lokalsamfunnets historie. Her kan du se en stor samling av støpejernsprodukter fra tidlig 1700-tall til 1960-årene. Jernovene med flotte utsmykninger har en sentral plass, men du får også kunnskap om produksjonsmetoder og teknologihistorie på museet.

I museet finner du en aktivitetsløype for de mellom 6 og 12 år. Museet tilbyr familievennlige aktiviteter, foredrag og  andre publikumstilbud i utvalgte helger. «Eidsfossvaflen» som stekes på en eidsfossovn utenfor museet er viden kjent, som sammen med tinnstøping er en opplevelse for både barn og voksne. Følg med på arrangementskalenderen for mer informasjon.

Museet holder åpent i helgene fra medio mai ut august. I juni og juli også fra onsdag til søndag. Se oppdaterte datoer og tider under åpningstider.

Bildet viser ovnsamlingen.

Ovnsamlingen omfatter ovner laget ved Eidsfos jernverk og Eidsfos Verk fra siste halvdel av 1700-tallet til 1950-årene.

Det er ofte mulig å sette en sprukken ovn tilbake til fullverdig bruk, og oppgradere den til å etterkomme dagens krav til ildsted.