Hopp til hovedinnhold

Jernbanehistorisk seminar

Om godsvogner og livredningsbøyer.

Velkommen til seminar 18. juni på Eidsfoss jernverksmuseum, «Snekkerverkstedet»!

  • 1/1

Velkommen til jernbanehistorisk seminar på Eidsfoss!

  • Bjørg Eva Aasen.

Program

Kl. 13.00 - 13.30. Godstransport med jernbanen, Bjørg Eva Aasen, Norsk jernbanemuseum

Godstransport med jernbanen har fått liten oppmerksomhet i form av publikasjoner til tross for dens betydning for overgangen fra sjølforsyning og naturalhusholdning til salgsjordbruk og pengehusholdning og for omleggingen i jordbruket på 1800-tallets siste halvdel. Vare- og matvaretransporten ble med ett enklere og raskere, og spesialtilpassede godsvogner sørget for riktig oppbevaring for godset. 

Stykkgodstransport alle slags varer fra fabrikker og andre produksjonssteder som sagbruk eller   gruver gjorde at disse kunne ligge desentralisert, gjerne med et sidespor, og allikevel nå markeder i inn- og utland. Godsvognproduksjon skjedde ved tre private vognfabrikker og ved NSBs egne verksteder.


Kl. 13.30-14.00. Nasjonal verneplan for rullende materiell, Ellen Sletvold, Norsk jernbanemuseum

Nasjonal verneplan for rullende materiell i jernbanen er knyttet til den nye tilskuddsordningen som Norsk Jernbanemuseum har til Kulturminner i jernbanen. Sletvold er samlingsansvarlig på Norsk jernbanemuseum på Hamar og har fagansvaret for det som er av samlinger i museet. Hun viser bilder og gjør rede for det omfattende arbeidet med verneplanen, som nylig er avsluttet.


Kl. 14.00 - 15.00. Kaptein Dønvigs livredningsbøie og Eidsfoss verk, Hilde Woxen Stormark, Vestfoldmuseene

Eidsfoss verk ble et rent støperi på slutten av 1800-tallet. Det var en stor omstilling av kompetanse og teknologi, som også gjorde det mulig å satse på innovative utviklingsprosjekter. Kjente Eidsfoss-produkter fra støperitiden er hovedsakelig støpejernsovner, landbruksredskap, husgeråd og jernbanevogner.  

Men at de også var på ballen når det gjaldt å produsere et revolusjonerende sjøredningsutstyr, er det ikke så mange som kjenner til. «Eventyret» om Dønvigs livredningsbøye varte da også bare noen få, korte år, på starten av 1900-tallet. Foredraget presenterer et utvalg av kaptein Dønvigs spektakulære demonstrasjoner av bøyen i lokale som i utenlandske farvann, og forsøker å gi svar på hvorfor bøyene ble produsert på Eidsfoss verk, og hvordan det gikk med samarbeidet.

Pris

kr. 100,- inkl. inngangsbillett til jernverksmuseet. 

  • 1/2
  • 2/2