Grevskap og herregårder

Innenfor Vestfoldmuseene har Larvik Museum et hovedansvar for grevskaps- og herregårdshistorie. Vestfold var et attraktivt område for danske adelsmenn allerede på 1500-tallet, og på 1600-tallet opprettet kongemakten Larvik og Jarlsberg som de to første grevskapene i Norge. Det ble aldri flere grevskap, men baroniet Rosendal ble opprettet i Hordaland i 1678.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Larvik- og Jarlsberg grevskap

Larvik grevskap regnes som det viktigste fordi det også omfattet byen. Griffenfeld grevskap som snart etter fikk navnet Jarlsberg hadde hovedgården ved samme navn som sitt sentrum.

Grevskapene ble styrt av grever som med sine nære forbindelser til kongen og København hadde stor makt og innflytelse på samfunnsutvikling og kultur. Løsrivelsen fra Danmark i 1814 betød begynnelsen på slutten for grevskapsordningen i Norge.

 (Foto/Photo)

Grevens residensby

 (Foto/Photo)

Opprettelsen av Larvik grevskap i 1671

 (Foto/Photo)

Jarlsberg grevskap

Herregårdsdammens kanal. Foto: Larvik museum. (Foto/Photo)

Spor etter Herregårdsdammens kanal