ÅPNINGSTIDER
I DAG: 11-17

Velkommen til oss i sommer!

Ett av verdens mest kjente kunstnerhjem

Bildet viser maleriet der det hugges og sages ved.

Perioden Munch var mest knyttet til Åsgårdstrand strekker seg fra 1889–1905. Av alle de steder Munch levde og virket som kunstner, er det kanskje i Åsgårdstrand han har etterlatt seg tydeligst spor.

Bildet viser et av Munchs malerier av strandlinjen i Åsgårdstrand. Månen skaper gjenskinn i vannet.

Den lange strandlinjen i Åsgårdstrand fanger tidlig Munchs interesse.

Bildet viser Edvard Munchs anerkjente maleri «Pikene på broen».

«Broen» var en pælet gangbro, ferdigstilt i 1894, med dampskipsbrygge ytterst. Her skaper Munch sitt meste kjente mesterverk, «Pikene på broen».