DKS og undervisning

Slottsfjellsmuseet tilrettelegger for læring og opplevelse gjennom formidling i museets mange arenaer. Vi ønsker lærere og elever velkommen til Slottsfjellsmuseet i Tønsberg som en del av skolens undervisning.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser et tegnet kart.

Undervisningsopplegget for utstillingen «Borgerkrigstiden» har et formidlingsopplegg for elever fra 5.–7. klasse.

Bildet viser en kopi av Osebergskipet foran gravhaugen.

Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen.

Bildet viser en gruppe barn som sitter på gulvet, med tre voksne rundt, i Hvalhallen.

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn.

Bildet viser et animert fargebilde av borgen.

Velkommen til en historisk vandring over Slottsfjellet i middelalderens fotspor og med et besøk i Slottsfjelltårnet.

Bildet viser Slottsfjelltårnet på en solskinnsdag med blå himmel.

Slottsfjelltårnet er Tønsbergs symbol på byens middelalder.

Bildet viser en brun laftet hytte med et tre i forgrunn.

På Vestfold-tunet på Tallak kan middelalderen oppleves gjennom årestue og loft.

Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Bildet viser et rutet gult vindu på rød vegg i forgrunn, og laftede hus i bakgrunn.

De laftede tømmerhusene på Vestfold-tunet viser en lang tradisjon innen norsk byggeskikk.

Bildet viser Slottsfjellet og tårnet.

Dette er en vandring gatelangs under Slottsfjellet, hvor vi gjennom gatenavnene kan bli kjent med lokalhistorien og personer fra middelalderen som representerer vår lokale historie.

Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.

Overgangen fra hedendom til kristendom i Norge

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

Om undervisningstilbudene

Våre undervisningstilbud er gratis for skolegrupper ved bruk av en formidler i en time. Maks antall er 30 elever i hver gruppe.

Alle oppleggene kan tilrettelegges for ulike alderstrinn. Gi gjerne tilbakemelding om behov og ønsker slik at museet kan kombinere temaer og skreddersy formidlingen.

Slottsfjellsmuseet ønsker hjertelig velkommen til gode opplevelser som kan gi læring og undring!

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.