Hopp til hovedinnhold

Rex Lustus - den rettferdige konge

Elevene får være med på rollespill av typen plenumsspill, som kan hjelpe til å simulere demokratiske beslutningsprosesser.

 • Et maleri av Rex Lustus. han har krone på hodet og en rød kappe med gullkanter. Han holder en hauk i hånden.
  1/1
  Rex Lustus - den rettferdige konge.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: 6. - 8. trinn 
 • Varighet: 1t 30 min
 • Periode: Jan - mai
 • Sted: Slottsfjellsmuseet
 • DKS
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

Et plenumsspill

Et rollespill av typen plenumsspill* kan hjelpe elever til å simulere demokratiske beslutningsprosesser.

I et plenumsspill må man først ha en sentral konflikt. Så skaper man 8-10 roller/interessegrupper som elevene fordeles på. Gjennom arbeid med rollene før selve spillet må elevene skaffe seg kunnskaper og argumenter for sin rolle. Dette kan foregå på skolen eller i utstillingen. De får utdelt enkle kostymer som viser rollene. Debatten foregår mellom 4-5 roller, kongens rådgivere først og så slipper alle rollene til. Det er ikke noe publikum i et plenumsspill, alle skal ha en rolle, men ingen blir tvunget til å si noe, unntatt de rollene som har den innledende debatten. Hver rolle eies av en gruppe elever slik at de kan støtte opp under argumentene til hverandre. De får i forarbeidet utdelt rollekort som bestemmer om de er FOR eller IMOT i konflikten. 

Med utgangspunkt i interessekonflikten skal elevene lære seg å lytte og se en sak fra flere sider.
Dramatisering oppfordrer elevene til å bruke flere «intelligenser» enn de språklige og logisk-matematiske. De kan forholde seg med nærhet og distanse til virkeligheten, samtidig som de får en konkret sansbar erfaring. De får øve seg på muntlige ferdigheter. Det kan være klare fordeler for elevene å arbeide med et komplisert tema gjennom dramatisering.

Scenarioet i dette publikumsspillet er at kong Håkon Håkonsson skal dømme sjaueren Torkel som har stjålet en tønne med tørrfisk fra et skip som kom fra Bergen, så riktig og rettferdig som mulig. Torkel stjal tønnen for å kunne brødfø sine sultende barn. Kongen har lært gjennom «Kongespeilet», som er en reel bok fra 1200-tallet, at i dommen skal man alltid ta hensyn til motivet til den straffskyldige.

For å kunne ta den riktige beslutningen innhenter kongen råd fra sine fire rådgivere Skule Jarl, biskopen Sølve, kansleren Knut og kjøpmannen Hallsten. I salen sitter prester, adelige, hirdmenn, hoffdamer, håndverkere og andre, som alle har forskjellige motiver for å støtte den ene eller andre rådgiveren.

Lærerne og evt. andre voksne som er sammen med barna får rollen som representanter fra andre land i kongens velde, som Grønland, Orknøyene, Hebridene eller andre steder. De er observatører og kan støtte debatten hvis den går i stå, med oppklarende spørsmål eller oppsummeringer.


*Plenumsspill som metode for læring er utviklet av Marianne Ødegaard UiO og Anne Jæger ved Midgard Vikingsenter.

Fordelene for elevene gjennom denne formen for læring er mange, men for å nevne noen:

 • Kan skape seg en annen rolle enn den de ellers har i klassen/gruppen
 • Kan lære seg å reflektere med distanse og empati
 • Kan lære seg til å bruke «vanskelige»/fremmede fagord i hverdagssituasjoner
 • Kan lære seg til å bearbeide og konstruere kunnskap selv - uten lærer/boka som ene- formidler
 • Kan lære av hverandre og skape empati
 • Kan få være kreative og bygge selvtillit
 • Kan få bytte standpunkt i løpet av prosessen når de har fått en bedre innsikt

Informasjon til lærerne

Å delta med klassen i publikumsspillet krever ingen store forberedelser, men klassen kan få større utbytte av spillet hvis de har øvd seg på å argumentere for eller mot en sak og har diskutert etiske spørsmål rundt riktig og galt. Det kan også være fint for dem hvis de har noe kjennskap til Norgeshistorien på 1200-tallet, Håkon Håkonsson og borgen på Slottsfjellet.

Helt nødvendig er det at du som lærer har valgt ut fire elever som du vet ikke syns at det er skummelt å stå foran å snakke, som liker å gjerne argumentere for sin sak og er gode til å samarbeide. Disse fire elevene kommer til å spille Skule Jarl, kjøpmannen Hallsten, biskopen Sølve og kansleren Knut. Det er ikke av betydning om det er jenter eller gutter som spiller disse rollene.

Resten av elevene deles opp i grupper à tre-fire elever. Det er ikke publikum til stede når vi spiller, alle har en rolle, men ikke alle må si noe. Gruppene representerer samfunnet ellers med håndverkere, hoffdamer, hirdmenn, prester, adel eller sjauere. Det er ikke viktig for rollene om det er jenter eller gutter som spiller dem.

Når de er hos oss får de nærmere opplysning om hva rollene innebærer, men det det er fint hvis læreren setter sammen gruppene i forkant, da vi ikke kjenner elevene.

Velkommen!

Kontaktinformasjon

Erlend Tveite
Telefon: 938 85 528
E-post: erlend.tveite@vestfoldmuseene.no 

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1