Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Den dømmende virksomhet i Norge gjennom tidene

Foredraget er en del av Landslovjubileet

  • 1/1

I år er Magnus Lagabøtes Landslov 750 år. Landsloven er et viktig steg mot statsdannelsen, og det samfunnet vi kjenner i dag. Men hvordan er lovene nå, og hvordan fungerer egentlig rettspraksisen?

Dette foredraget vil i all hovedsak omhandle virksomheten ved domstolene i Norge fra de tidligste tider til i dag, herunder også de sentrale lovendringer som har virket inn på domstolenes arbeid.

Foredragsholder er Dag Carlstedt som er født og oppvokst i Tønsberg. Han tok juridisk embetseksamen høsten 1977, og var etter å ha vært dommerfullmektig ved daværende Sandefjord byfogdembete privatpraktiserende advokat i Tønsberg til 1991. 

Fra 1991 til 1977 var han sorenskriver ved daværende Horten sorenskriverembete. Deretter var han frem til 2021 justitiarius i Tønsberg byrett - fra 2003 med tittelendring til sorenskriver ved daværende Tønsberg tingrett. Han har fra 2021 vært ekstraordinær lagdommer ved Agder og Eidsivating lagmannsretter.

Velkommen til spennende foredrag!

Inngang kr. 100,-

Les mer om Landslovjubileet her:

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1