Hopp til hovedinnhold

Landslovjubileet

I år er det 750 år siden landsloven ble vedtatt på Frostating. Landsloven er den første riksdekkende lovboken i Norge, og blant de første i Europa.

  • 1/1
    Utsnitt av miniatyrmaleri fra lovskriftet Codex Hardenbergianus, et illuminert håndskrift fra 1300-tallet, som viser kong Magnus Lagabøte som gir fra seg Landsloven 1274.

I år er det 750 år siden landsloven ble vedtatt på Frostating. Landsloven er den første riksdekkende lovboken i Norge, og blant de første i Europa. Den avløste landskapslovene for Frostating, Gulating, Eidsivating og Borgarting og er et banebrytende politisk og juridisk arbeid. Kongen bak dette store verket var Magnus Lagabøte (1238-1280), født og oppvokst i Tønsberg. 

I stedet for å samle ressurser og midler til krigføring, var det etableringen av dette omfattende lovverket som var kong Magnus’ livsoppgave. Det var ikke bare i Norge loven ble brukt, men også på Orknøyene, Shetland og Færøyene, som da lå under den norske kronen. Island fikk imidlertid sin egen lovbok, Jónsbók.

Magnus Lagabøte er en kjent konge i Tønsberg, han er sønn av kong Håkon Håkonsson og bror til prinsesse Kristina. Kong Magnus lot blant annet bygge teglkastellet på Slottsfjellet og beseglet Sættargjerden av 1277 i Tønsberg.

I hele Norge vil landslovjubileet feires, og det er Nasjonalbiblioteket som er nasjonal koordinator for feiringen. Se linker til interessante podkaster, informasjon og nettsteder!

Norsk Borgsenter i Tønsberg markerer landslovjubileet med utstillingsåpning den 25. mai med påfølgende seminar i september. 

Program blir lagt ut senere. Følg med!

Det er no dernest, at ingen av oss skal stele frå ein annan. No må det seiast, at dersom den som ikkje får seg arbeid til forsørging, stel mat, og såleis bergar livet frå svolt, då er den stelinga på ingen måte verd straff. (Tjuvebolken, kapittel 1)

Sitater fra landsloven, hentet fra en ny oversettelse av Landsloven ved Magnus Rindal, som blir utgitt av Nasjonalbiblioteket i 2024

Tidsreisen

Kristenretten ble vedtatt på Mostertinget i 1024 og feirer i år 1000-årsjubileum. I forbindelse med feiringen er det utviklet en interaktiv tidsreise som viser viktige hendelser i Norge fra vikingtid og frem til i dag. Sjekk ut her:

Vil du lese mer om Landslovjubileet?

Klikk deg inn på boksene under:

Foredrag om Landslovjubileet

Prosjektleder for det store Landslovjubileet ved Nasjonalbiblioteket, Jørn Øyrehagen Sunde,  kommer både til Kirkeakademiet og til Tønsberg og Færder bibliotek med forskjellige tema i Landsloven. Les mer om foredragene her: