Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Menneskene i Magnus Lagabøtes Landslov

  • 1/1

I år feirer Magnus Lagabøtes Landslov 750 år!

Magnus 6. Håkonsson var født i Tønsberg, og sønn av kong Håkon 4. Håkonsson. Da han arvet tronen mobiliserte han alle sine ressurser til å gi Norge en lov for hele landet fremfor å krige og legge under seg nye territorier. 

Mye av lovmaterialet i landsloven viser kongens menneskesyn, og han forsøker gjennom lovene å ivareta alle menneskers interesser, ikke kun de priviligertes. Magnus er opptatt av de fattige, kvinner får også bedret sin stilling, og han ser viktigheten av å klargjøre regler for odel og arv - og også slik unngå de store familiefeidene. Under Magnus Lagabøtes menneskesyn ligger idealet om den rettferdige kongen - et ideal han tar på dypeste alvor.

Foredragsholder Cecilia Gustavsen er konservator ved Slottsfjellsmuseet og koordinator ved Norsk Borgsenter, og i dette foredraget viser hun hvordan den menneskekjære kongen ville tjene sitt folk.

Velkommen til foredrag!

Les mer om Landslovjubileet her:

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1