The Thor Heyerdahl International Day - konferanse

The Thor Heyerdahl International Day er en konferanse med fokus på et globalt tema og forskningsformidling.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Om konferansen

Siden 2006 har Thor Heyerdahl-instituttet organisert den årlige konferansen Thor Heyerdahl International Day. Konferansen omhandler forskningsformidling om et globalt tema, med kulturarv og identitet i fokus, og støtter opp om utdeling av Thor Heyerdahl stipend.

I tillegg arrangeres det lokale foredrag og presentasjoner, som kalles Grenseløse Larvik.

Tidligere konferanser

Her vil det komme informasjon om de tidligere konferansene.