Kilder til kunnskap om Vestfolds historie

Sort-hvitt-bilde som viser en parkeringsplass med gamle biler og et nakent industriområde.

Essoraffineriet på Slagentangen i Tønsberg, også kalt Slagenraffineriet, har vært en sentral arbeidsplass og et viktig kompetansemiljø i regionen i seksti år.

Bilde av ryggen til seks gamle protokoller i skinn med gullskrift på

Vestfoldarkivet har fått tildelt hele 270 000,- av Sparebankstiftelsen DnB til ordning og systematisering av ni sparebankarkiver.

Bildet viser lesesalen innvendig