Hopp til hovedinnhold
  • 1/1

Næringslivsarkivets visjon er å sikre sentrale arkiver etter næringslivet for fremtiden - til bedriftenes egen bruk, forskning og kulturformidling.

Om Næringslivsarkivet

Næringslivsarkivet ble etablert januar 2024 som en permanent tjeneste under Vestfoldarkivet. Formålet er å styrke arbeidet med bevaring av arkiver etter næringslivet, slik at viktig samfunnsdokumentasjon sikres for ettertiden. Arbeidet bygger videre på Vestfoldarkivets mangeårige erfaring med bevaring og forvaltning av arkiver etter både offentlige og private virksomheter.

Næringslivsarkivet har også ansvaret for Norsk bergindustriarkiv, et nasjonalt sektorarkiv for bergindustrien.

Bevaring av næringslivsarkiver

Næringslivet har en sentral rolle i det norske samfunnet. En stor del av samfunnets verdiskaping skjer i privat sektor – i bedrifter fra ulike bransjer. Arkivene etter næringslivet har derfor stor samfunnsmessig verdi og bør bevares for ettertiden.

Offentlige virksomheter er pålagt ved lov å avlevere sine arkiver til arkivinstitusjoner, og viktig kildemateriale blir dermed sikret for fremtidig forskning. Bedrifter og andre private aktører er ikke lovpålagt å gjøre dette, og avtaler om bevaring av arkiver baserer seg på frivillighet. Men for å kunne studere det norske samfunnet, er det helt nødvendig at også privat arkivmateriale blir bevart for ettertiden.

Våre tjenester

Næringslivsarkivet har som formål å sikre arkiver etter næringslivet for fremtiden. Vi ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner om avlevering av virksomhetens arkiver for sikker oppbevaring og tilgjengeliggjøring.

Hva vi tilbyr

  • Vi gir sikker oppbevaring av både papirbaserte og elektroniske arkiver fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innen næringslivet
  • Vi gjør arkivene synlige og tilgjengelige for bedrifter, forskere og andre interesserte
  • Innsyn i arkivene gis etter gjeldende lovbestemmelser og i forståelse med virksomhetene som har avlevert sitt arkivmateriale
  • Vi formidler bedriftenes historie på Internett, i publikasjoner og i utstillinger
  • Vi har lesesal med tilknyttet bibliotek til bruk for publikum som ønsker å se på originalmateriale
  • Vi fører register over alle bevarte arkiver etter bedriftene og relaterte virksomheter

Finansieringsmodellen

Bevaringen av arkivene er et spleiselag der bedriften bidrar økonomisk med engangsinvesteringer til uttrekk, ordning og tilgjengeliggjøring av arkiver. Næringslivsarkivet står for magasinplass og infrastruktur og drifter arkivene etter avlevering

Kontakt oss

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Du er velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

Ingrid Nøstberg
Leder
+47 958 21 501
ingrid.nostberg@vestfoldmuseene.no

Inger-Lise Krekling
+47 412 02 415
inger.lise.krekling@vestfoldmuseene.no

Petra Erdösi
+ 47 942 10 771
petra.erdosi@vestfoldmuseene.no

Marit Slyngstad
+ 47 971 84 081
marit.slyngstad@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1