Næringslivsarkivet

Vestfoldarkivets mål er å sikre de mest sentrale arkivene fra regionens næringsliv, både med tanke på næringslivets egen bruk, forskning og kulturformidling.

 • Bildet viser et nærbilde av gjennomsiktige ark/ tegninger i en bunke. På en etikett står det JOTRON. (Foto/Photo)
  1/1
  I 2020 inngikk Vestfoldarkivet et samarbeid med Jotron AS om ordning og bevaring av deres arkiv. Foto: Heidi Meen.

Vestfoldarkivet er en profesjonell arkivinstitusjon med lang erfaring i bevaring og forvaltning av arkiver. Vi ønsker nå å samarbeide tettere med næringslivet - for å sikre arkiver fra regionens næringsliv for ettertiden.

Bevaring av bedriftens arkiv

Næringslivet har en sentral rolle i det norske samfunnet. En stor del av samfunnets verdiskaping skjer i privat sektor – i bedrifter fra ulike bransjer. Arkivene etter næringslivet har derfor stor samfunnsmessig verdi og bør bevares for ettertiden.

Bedriftens nytte

 • God kontroll på dokumentasjon
 • Sikker håndtering av personopplysninger (GDPR)
 • Enkel tilgang til egne arkiver på kort og lang sikt
 • Langtidslagring av digitalt skapte arkiver på tvers av teknologiskifter
 • Redusere lagringskostnader
 • Arkivet som verktøy i merkevare- og omdømmebygging
 • Bedriftens historie i intern kultur- og identitetsbygging

Samfunnsmessig nytte og ekstern bruk

 • Synliggjøre bedriftens rolle i samfunnet
 • Sikre at næringslivets «egne stemmer» blir bevart for ettertiden
 • Arkivet som grunnlag for framtidig forskning
 • Formidling til studenter og skoleelever

Forutsetninger

 • Bedriften selv har full kontroll med innsyn i og bruk av arkivene
 • Spleiselag: Bedriften bidrar med engangsinvestering til klargjøring av arkivet, mens Vestfoldarkivet drifter arkivet etter avlevering

Et eksempel på samarbeid

Merethe Berdal, daglig leder i Jotron, snakker om samarbeidet med Vestfoldarkivet, mens Karianne Schmidt Vindenes presenterer Vestfoldarkivets satsning.

 • 1/1
  Filmet av Peter Kihlman

Kontaktinformasjon

Ann Tove Manshaus 
+ 47 909 23 488
ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no 

Ingrid Nøstberg 
+ 47 958 21 501
ingrid.nostberg@vestfoldmuseene.no

Marit Slyngstad: 
+ 47 971 84 081
marit.slyngstad@vestfoldmuseene.no

Karianne Schmidt Vindenes
+ 47 415 73 858
ksv@vestfoldmuseene.no

Prosjektgruppe: Ann Tove Manshaus (prosjektleder), Karianne Schmidt Vindenes, Marit Slyngstad, Ingrid Nøstberg og Heidi Meen

 • En mann og en kvinne står på hver sin side av et bord og ser på noen papirer (Foto/Photo)
  1/1
  Tegningene i arkivet etter Jotron dokumenterer nyvinninger fra oppstarten til i dag. Her bistår produktsjef Jan Erik Sæter fra Jotron Vestfoldarkivet i å identifisere det mangfoldige materialet i ordningsprosessen. Foto: Heidi Meen.

Vil du lese mer?

I to av våre utgaver av ARKIVERT kan du lese mer om næringslivsarkiver.