Hopp til hovedinnhold

Privatarkiv i Buskerud

Vestfoldarkivet er oppnevnt av Arkivverket til å være regionalt kompetansesenter og koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i tidligere Buskerud.

Koordinator-rolle

Vestfoldarkivets koordinator for privatarkivarbeidet i Buskerud, Ann Tove Manshaus, tilbyr råd og veiledning for alle institusjoner som jobber med privatarkiver i regionen, inviterer til nettverksmøter og kurs, arbeider for at alle bevaringsinstitusjoner utarbeider bevaringspolitikk og for at eventuelle samarbeidsavtaler inngås.

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

  • Bildet viser en illustrasjon av Søren Falch.
    1/1
    Søren Falch illustrert av Bjørn Brochmann for Vestfoldarkivet. I 2007 fikk Fylkesarkivet for Vestfold avlevert en nasjonal kirkesamling fra Drammen folkebibliotek. Mannen bak samlingen, var ingeniør Søren Johan Falch (1868–1957) fra Lier utenfor Drammen.

Utforsk privatarkiv i Buskerud

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1