Depot for Vestfold fylkeskommune

Her følger informasjon om tilgang til det avleverte arkivmateriale for saksbehandling, samt rutiner for avlevering.

Tilgang til avlevert materiale

  • Tilgang til digitalt skapt materiale gis i form av kopi.
  • I særskilte tilfeller kan arkivmateriale lånes tilbake.
  • Materialet må da sikres like godt som i Vestfoldarkivet.
  • Tilbakelånt materiale skal ikke blandes sammen med annet arkivmateriale. 
  • Tilbakelånt materiale må heller ikke lånes videre til andre.

Ta kontakt med Vestfoldarkivet for nærmere avtale.

Tannhelsetjenesten i Vestfold

Om kopi og tilbakelån av pasientjournaler: 

  • Pasientopplysninger sendes ikke per epost
  • Klinikkene henvender seg i til Vestfoldarkivet pr. telefon: 970 67 296
  • Vestfoldarkivet trenger pasientens navn og fødselsnummer, arkivskaper og hvor kopier av journal skal sendes
  • Kopi av journalen sendes i vanlig post
  • Har klinikken behov for røntgenbilde, må dette avtales nærmere og sendes rekommandert
Avlevere arkiv?
Når skal avlevering skje?
Retningslinjer for avlevering av fylkeskommunalt papirarkiv