Hopp til hovedinnhold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold befinner seg i Vestfoldarkivets magasiner.

Styret

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold har et eget styre som øverste organ. Styret har representanter fra LO, Vestfold Arbeiderparti og Vestfoldarkivet. Vestfoldarkivet har det faglige ansvaret for samlingen.

Kort om samlingen

Samlingen etter Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold består av arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold.

Samlingen er tilgjengelig for publikum på lesesalen, men noe materiale er underlagt adgangsbegrensninger av hensyn til personvern og opphavsrett.

Arkivets historikk

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble etablert i 1965. Dette var det første regionale arbeiderbevegelsens arkiv utenom Oslo, og har også vært av de største.

Allerede i 1951 var arkivsaken oppe til behandling på et styremøte i Vestfold faglige Samorganisasjon. Saken ble fremmet av Arthur J. Olsen, som også ble den drivende kraft i årene framover. Institusjonen ble etablert i 1965, og Arthur Løgavlen ble den første arkivaren.

Arbeiderbevegelsens arkiv fikk først lokaler i Vestfold Arbeiderblad i Tønsberg. Etter hvert ble disse lokalene for små, og arkivet flyttet til en leiegård i Nedre Langgate. Der ble det værende i 13 år.

I 1989 fikk arbeiderbevegelsens arkiv et eget arkivrom i Samfunnshuset i Tønsberg, og i 2004 overtok daværende Fylkesarkivet (nå Vestfoldarkivet) ansvaret for Vestfold-samlingen. Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble da flyttet til våre magasiner.

Avlevere arkiv?

Se retningslinjer for avlevering av privatarkiv hvis du ønsker å avlevere arkiver etter arbeiderbevegelsen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1