Hopp til hovedinnhold

Åpent møte om folkemusikk- og folkedans

  • 1/1

Vestfoldarkivet inviterer til dialogmøte med utøvere, fagpersoner, frivillige og alle andre som er opptatt av tradisjonsmusikk i Vestfold 29. februar kl. 18.30 på Vestfoldarkivet (besøksadresse Hinderveien 10. 3223 Sandefjord).

Fra 2023 har Vestfoldarkivet, gjennom støtte fra Vestfold fylkeskommune, økt innsatsen i arbeidet med tradisjonsmusikkmateriale. Dette er i utgangspunktet et treårig prosjekt der målet er å få oversikt over eksisterende materiale i Vestfoldarkivets samlinger og tilgjengeliggjøre og formidle disse. På lengre sikt skal det også legges til rette for innsamling av nytt materiale.

I dette arbeidet er møtet med utøvere, fagpersoner, frivillige og alle andre som har interesse for tradisjonsmusikk og -dans i Vestfold viktig. Vi inviterer derfor til et åpent møte der vi kan fortelle om arbeidet som har blitt gjort og planen videre. Viktigst er det imidlertid å få innspill fra utenfor Vestfoldarkivet. Hva bør prioriteres? Hvordan kan vi samarbeide? 

Til møte kommer også Marianne Tomasgård som er folkemsuikkkonsulent i Akershus og Østfold. Hun har vært med å etablere folkemusikkarkiv i Akershus og Østfold og vil dele sine erfaringer herfra.

Program for møtet er:

  • 1830: Velkomst og enkel servering
  • 1845: Folkemusikkarkiv i Østfold og Akershus til inspirasjon - historie og funksjon, ved Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus og Østfold
  • 1915: Om tradisjonsmusikkprosjektet ved Vestfoldarkivet og veien videre, ved Kristian Juel, arkivar ved Vestfoldarkivet
  • 1945: Runde rundt bordet, tanker, ønsker og innspill til Vestfoldarkivets arbeid med folkemusikk, folkedans og tradisjonsmateriale
  • 2030: Vel hjem

Arrangementet er gratis, men på grunn av enkel servering trenger vi å vite hvor mange som kommer til møtet. Vi ber derfor om påmelding innen mandag 26. februar til kristian.juel@vestfoldmuseene.no.