Arkiver etter næringslivet

Vestfoldarkivet har arkiver etter et bredt spekter av næringsliv fra fylket. Dette er arkiver etter blant annet handel, bank, mekanisk industri og annen industri.

 • (Foto/Photo)
  1/4
  (Bilde 1 av 4)
 • Bildet viser et nærbilde av gjennomsiktige ark/ tegninger i en bunke. På en etikett står det JOTRON. (Foto/Photo)
  2/4
  I 2020 inngikk Vestfoldarkivet et samarbeid med Jotron AS om ordning og bevaring av deres arkiv. Foto: Heidi Meen. (Bilde 2 av 4)
 • Sort-hvitt bilde av en fabrikkbygning i murstein med en skorstein (Foto/Photo)
  3/4
  Tønsberg Papirindustris fabrikklokale i Tønsberg. Fotograf Th. Larsen, fra arkivet etter Tønsberg Papirindustri AS, A-2251, Vestfoldarkivet. (Bilde 3 av 4)
 • (Foto/Photo)
  4/4
  (Bilde 4 av 4)

VIl du vite mer?

Nedenfor finner du innganger til korte presentasjoner av enkelte av arkivene. (Nettsiden er under utvikling. Flere kommer etter hvert.)