Avlevere arkiv?

Har du et arkiv du lurer på om bør avleveres til Vestfoldarkivet?

Kontakt oss på epost vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Her ønsker vi at du skriver hva slags arkiv det er snakk om, med en beskrivelse av materialet og informasjon om hvem som har skapt det.

Vi vil da gjøre en vurdering på hvorvidt dette er et bevaringsverdig arkiv, og ta kontakt for avklaring.

Ved eventuell avlevering gjøres en nærmere avtale for tid.

Retningslinjer for avlevering av privatarkiv

Nedenfor finner du eksempel og mal på avleveringsliste.

Arkiv etter Vestfold fylkeskommune

Når en virksomhet skal avlevere arkivmateriale til Vestfoldarkivet, må denne i god tid gi melding til Vestfoldarkivet om hva som skal avleveres og oppgi estimert mengde.