Hopp til hovedinnhold

Finn din slektning

Mange av oss ønsker å vite hvem vi slekter på og hvordan de egentlig har levd. Om du er en av dem som ønsker å grave litt mer i dette og din slekt har røtter i Vestfold, kan det hende du kan finne spennende informasjon hos oss.

 • Bildet viser håndskrevne kartotekkort. Et kort stikker opp.
  1/1
  Personalkort fra arkivet etter Agnes fyrstikkfabrikk Foto: Heidi Meen.

Digitalarkivet - et lurt sted å starte

Et naturlig sted å begynne for deg som vil lære mer om din slekt, er sentrale offentlige kilder som folketellinger og kirkebøker. Disse kildene er slektsforskerens viktigste hjelpemidler. Det samme kan skifteprotokoller, emigrantprotokoller m.m. være.

Mye av dette er tilgjengelig for alle på Digitalarkivet.no.

Ser mer på Arkivverkets side "Finn din slekt".

Privatarkiv for detaljer og kulør

Men det finnes også en rekke andre arkiver som kan være interessante å ta en titt på om en vil finne ut mer om dine slektninger. Det finnes for eksempel store mengder arkivmateriale etter privat sektor som kan bidra med verdifull tilleggsinformasjon om en person. Her kan Vestfoldarkivet bidra med mye spennende materiale.

Privatarkivene kan gi liv til de personene vi ønsker å finne ut mer om. Vi kan få kjennskap til deres deltakelse i foreningslivet, om de deltok i diskusjoner på møtene, om de skrev eller tegnet i losjens internavis, hvilket arbeid de utførte på fabrikken og til hvilken lønn. I kjøpmannsarkiver kan vi se hva de kjøpte av matvarer til husholdet og i rederarkivene hvilke utenlandske havner de besøkte som sjømenn. Vi kommer dem nærmere inn på livet. På den måten kan vi bedre sette menneskene inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Hva finnes?

For å orientere deg nærmere om hva som finnes av arkivmateriale ved de ulike arkivinstitusjonene, kan det være lurt å orientere seg på Arkivportalen og vår nettside.

 • Arkivportalen er et naturlig sted å begynne. Dette er nasjonal søketjeneste der du kan søke etter arkivopplysninger på tvers av arkivinstitusjoner. Her finner du primært arkivenes kataloger. Vestfoldarkivet publiserer fortløpende her.
 • Du finner også informasjon om hvilke arkiver Vestfoldarkivet har på nettsiden vår. 
 • Slekt og data Vestfold er en viktig ressurs når det kommer til slektsforskning. De samarbeider også med oss når det kommer til digitalisering, og legger ut dette materialet på sin egen nettside.

Næringslivsarkiver

Vestfoldarkivet har en rekke arkiver etter næringsliv. Slike arkiver kan være en betydelig kilde til kjerneopplysninger om menneskene som jobbet der. I tillegg til arkivene etter små og store bedrifter, har vi arkiver etter en rekke rederier. For et utpreget sjøfartsfylke som Vestfold, vil disse rederienes mannskapslister kunne være en skattekiste for den som søker etter sine forfedre.

I disse arkivene finner du gjerne:

 • Kartotekkort over ansatte
 • Lønnsmateriale/-oversikter
 • Regnskapsbøker
 • Arbeidsprotokoller
 • Mannskapsprotokoller
 • m.m.

Foreningsarkiver

Vestfoldarkivet har også arkiver etter en rekke organisasjoner, lag og foreninger. Dette er blant annet idrettslag- og foreninger, elevforeninger, lærerlag, avholdsforeninger, sanitetsforeninger, speiderforeninger, musikkorps, sangkor, teaterforeninger og religiøse foreninger.

Vi har også arkivene etter Arbeiderbevegelsen i Vestfold.

I foreningsarkivene finner du blant annet medlemslister, som ofte ikke bare oppgir navn, men også bosted og stilling.

Skolearkiver

Blant fylkeskommunens historiske arkiver kan særlig arkivene etter de videregående skolene være nyttige for deg som slektsforsker. Vestfoldarkivet har arkivene etter tidligere Vestfold fylkeskommune. Dette omfatter tidligere høyere allmennskoler (inkludert realskoler), gymnas, yrkesskoler, husmorskoler og landbruksskoler. Tidsmessig går arkivene etter enkelte av de videregående skolene helt tilbake til 1870/80-årene.

I disse arkivene finner du:

 • Innskrivingsprotokoller
 • Elevregistre
 • Karakterprotokoller
 • Andre typer elevoversikter som gir personaldata knyttet til elevene, for eksempel adresse, alder, foreldres navn og fedres stilling.

I noen av de eldste innskrivningsprotokollene finnes det også opplysninger om elevens sunnhetstilstand og høyde ved opptak.

I tillegg til hvem som var elever ved skolen, sier skolearkivene noe om elevenes skolehverdag. Arkivene forteller om undervisningen, hvilke fag det ble undervist i, pensumlister, forelesningsjournaler, elevrådsmøtereferater m.m. Skolearkivene inneholder dessuten en god del fotografier, både av klasser og undervisningssituasjoner.

Vi har også en rekke arkiver etter skolenes elevforeninger.

Personvernhensyn

Det er viktig å være klar over at en del av denne typen dokumentasjon er underlagt personvernbestemmelsene og dermed er taushetsbelagt og klausulert i et visst antall år. 

Slekt og data Vestfold

På slektshistorisk temakveld i Vestfoldarkivet april 2017, presenterte Morten Thorvaldsen fra Slekt og data Vestfold noen av de nye digitaliserte kildene som er tilgjengelige og kan være nyttige for deg som er interessert i slektsforskning. Han presenterte sentrale nettsteder av stor betydning som nettressurser for slektsforskere og nylig digitaliserte kildetyper som er ukjente for mange slektsforskere: Flytteprotokoller, hjemstavns- og fattigvesensmateriale, sjøinnrullering og nasjonalitetsmatrikler og maritime kilder.

Se Slekt og data Vestfolds side "Start med slektsgranskning".

Ikke alt er på nettet

Det er viktig å være klar over at ikke alle arkiver er digitalisert og tilgjengelig på internett. Vi jobber fortløpende med å legge ut hvilke arkiv vi har og digitalt innhold etter hvert som vi digitaliserer. Vår lesesal er åpen for deg som vil se i våre arkiver. Bruk gjerne vår tjeneste spør en arkivar

Nedenfor finner du også lenker til relevante sider du kan ta en titt på for å lære mer om hva vi har og hvordan det kan brukes.