Hopp til hovedinnhold

Mistet fagbrev?

Fagbrev utstedt t.o.m. 2010

Gjelder det fagbrev utstedt f.o.m. 2010 skal forespørselen saksbehandles av Fagopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Ring sentralbordet på tlf. 35 91 70 00 eller send epost til fagopplaring@vtfk.no.

Kompetansebevis og lommesertifikat

Kompetansebevis må utstedes av skolen, og er dokumentasjon av teoretisk skolegang før gjennomført læretid.

Ved nytt lommesertifikat må Fagopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes: fagopplaring@vtfk.no eller tlf. 35 91 70 00 (sentralbordet).

Fagbrev utstedt t.o.m. 2009

Kontakt Vestfoldarkivet hvis spørsmålet gjelder dokumentasjon utstedt t.o.m. 2009.

Kontaktinformasjon: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no eller 970 67 296.

Dette gjør du

Følgende informasjon må oppgis når du tar kontakt:

  • Navn (det som gjaldt den gang fagbrevet ble tatt)
  • Fødselsdato
  • Når du avla fagprøve (år)
  • Hvilket fag dette gjelder
  • Adresse kopien skal sendes til. Ønskes kopien tilsendt pr. epost, må du selv gi tillatelse til dette.

Vi gjør oppmerksom på at Vestfoldarkivet ikke har selve fagbrevene - kun dokumentasjon om bestått fag- og svenneprøve. Vi kan derfor kun ta kopi av dokumentasjon om bestått prøve.