På lesesalen – Besøk fra Japan

I forrige uke fikk Vestfoldarkivet og Hvalfangstmuseet besøk langveisfra – faktisk helt Tokyo. 

Her ser vi Torstein Sjøvoll fra Sverige og Tosihikazu Uni med dagboken til Walby.
Her ser vi Torstein Sjøvold fra Sverige og Yoshikazu Uni med dagboken til Walby.

Yoshikazu Uni er hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, og samler inn dokumentasjon til sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst etter norsk metode i Japan.

Norske hvalfangere i Japan

Sist på 1800-tallet hadde norske hvalfangerne opparbeidet en ettertraktet kompetanse på hvalfangst, og en del skyttere og kapteiner reiste til Østen og arbeidet for russiske og japanske selskaper. Det finnes imidlertid lite dokumentasjon om dette i japanske arkiver. I den forbindelse henvendte Uni seg til Vestfoldmuseene for å få oversikt hva som fantes i våre samlinger av dokumenter og fotografier.

Vi fant, vi fant

I arkivene fra Hvalfangstmuseet fant vi blant annet en fantastisk dagbok skrevet av Anders Andersen Walby i årene 1894 til 1900. I denne kan vi følge Walby sine opplevelser på hvalfangst, først i russisk og siden i japansk tjeneste.

Torstein Sjøvold, som var med som Unis assistent, har sagt seg villig til å transkribere dagboken. Sjøvold har god kjennskap til dette kapittel i hvalfangsthistorien. Hans farfar var kaptein og flere år på hvalfangst i Japan, og han har mye interessant dokumentasjon om dette. Vi kommer tilbake med en nærmere presentasjon av dette spennende materiale, som på flere måter knytter sammen to hvalfangstepoker.

Blant Slottsfjellsmuseet anselige fotosamling fant vi i tillegg en sjelden samling av glassplater som har tilhørt den kjente kaptein og reder H. G. Melsom. Høsten 1897 reiste Melsom fra Tønsberg til Vladivostok og i 15 år arbeidet han for både russiske og japanske hvalfangstselskaper flere plasser i Øst-Asia. Fotografiene er tatt på hans mange reiser, dessverre fulgte der ikke med utfyllende dokumentasjon om fotografiene da de ble avlevert til museet. Imidlertid har Yoshikazu Uni tilbudt Vestfoldmuseene at han kan hjelpe til med å identifisere og stedsangi fotografiene til Melsom. Et nyttig samarbeide for oss.

H. G. Melsom med mannskap, fra Melsoms fotosamling. Melsom er nr 3 fra venstre bak.
H. G. Melsom med mannskap, fra Melsoms fotosamling. Melsom er nr 3 fra venstre bak. Fotograf ukjent.

Skrevet av Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.