Hopp til hovedinnhold

Skolearkiver – hva finner du hvor?

Hvor finnes elevoversikter fra folkeskolen? Hvor kan jeg få dokumentasjon på bestått svenneprøve? Finnes det et klassebilde av min bestefar?

 • 1/1

Ulike institusjoner 

For Vestfolds del finnes det arkiver i Vestfoldarkivet, på Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark (IKA Kongsberg), og på Statsarkivet i Kongsberg og Riksarkivet i Oslo, som begge er del av Arkivverket.

Søker du dokumentasjon på egen skolegang, anbefaler vi at du først tar kontakt med den respektive skole. Der vil du få beskjed om relevant arkivmateriale er overført til arkivdepot.

Videregående opplæring: Vestfoldarkivet

Kilder til videregående opplæring, dvs. arkivene etter de skolene som er beregnet for elever mellom obligatorisk grunnskole og høyere utdanning og yrkesliv, finnes i Vestfoldarkivet.

Dagens videregående skoler

Gjelder dagens videregående skoler, samt tidligere høyere allmennskoler (inkl. realskoler), gymnas, yrkesskoler, husmorskoler, landbruksskoler, folkehøyskoler, husflidskoler, Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) med undervisning på sykehus, i barnevern, andre helseinstitusjoner, og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Fagopplæring

Arkivet etter fagopplæringsseksjonen består i hovedsak av dokumentasjon vedrørende fag- og svenneprøver. Dokumentasjonen omhandler den enkelte elev; kopier av beståtte fag- og svenneprøver samt dokumentasjon av ikke beståtte prøver og avbrutt skolegang.

Arkivene blir vanligvis overført til Vestfoldarkivet 25-30 år etter at de er gått ut av administrativ bruk. Skolene beholder imidlertid karakterprotokollene lengre enn dette. Det er derfor fornuftig først å henvende seg til skolen om man ønsker dokumentasjon på egen skolegang.

Grunnskolen/folkeskolen: IKA Kongsberg

Kilder til obligatorisk grunnskole finnes i den respektive kommunes arkiv. Samtlige kommuner i Vestfold er medlem av IKA Kongsberg og overfører derfor sine skolearkiver dit.

Spesialskoler: Arkivverket

De fleste av spesialskolene for elever med lærevansker og spesielle behov har vært drevet av staten, og arkivene etter disse skolene befinner seg i Arkivverket som har arkivene etter statlig virksomhet. For Vestfold innebærer dette Statsarkivet i Kongsberg og eventuelt Riksarkivet.

Private skoler

Når det gjelder private skoler, eksisterer det ingen lovhjemmel som sier at arkivene etter disse skolene i sin helhet skal bevares for fremtiden. Noe av arkivene eller deler av arkivene kan likevel være bevart i offentlige arkivinstitusjoner. Søker man etter slik dokumentasjon bør man derfor kontakte den respektive privatskole.

 • Svart hvitt klassebilde festet til gulnet papir med navneliste
  1/1
  Klassebilde fra arkivet etter Thor Heyerdahl videregående skole (A-1120). Bildet ble tatt i 1934. Fotograf ukjent.
 • Svart hvitt klassebilde, tatt utenfor bygning
  1/1
  Klassebilde, Thor Heyerdahl videregående skole. 1947-1948.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1