Hopp til hovedinnhold

Vestfoldarkivets boksamling

På Vestfoldarkivets lesesal finner du også en boksamling som kan være til god hjelp når du skal hente inn informasjon om et arkiv, en periode eller tema.

Om boksamlingen

Boksamlingen er et viktig supplement til arkivene og gjenspeiler Vestfoldarkivets arkivmateriale. 

Samlingen og inneholder blant annet:

 • Lokalhistorisk litteratur fra hele Vestfold
 • Faglitteratur innen slektsforskning
 • Faglitteratur om fylkeskommunal forvaltning innen skole, helse og samferdsel
 • Faglitteratur om arbeiderbevegelse/fagbevegelse i Vestfold (inkludert deler av den lokale A-pressen tilbake til 1909)
 • Hvalfangst- og sjøfartshistorie
 • Norsk Hvalfangst-tidende

Boksamlingen er ikke til utlån - kun tilgjengelig for bruk på lesesalen. 

 • Bildet viser hyller med en rekke bokrygger
  1/1
  Bilde fra boksamlingen på Vestfoldarkivets lesesal. Foto: Heidi Meen

Hvalfangst- og polarsamling

Grunnstammen i samlingen er et forskningsbibliotek etablert i 1920- og 1930 åra, først og fremst av konsul Bjarne Aagaard i forbindelse med hans store verk «Fangst og forskning i Sydishavet». Aagaard hadde over lengre tid carte blanche av skipsreder Lars Christensen til å kjøpe den litteraturen han hadde behov for, men på sine mange reiser bidro også skipsrederen selv til innsamlingen gjennom aktivt kjøp av spesiallitteratur.

Foruten den store samlingen av litteratur relatert til hval og hvalfangst, finnes det blant annet stoff om Arktis og Antarktis, ekspedisjonsberetninger, fauna/dyreliv, oppdagelseshistorie, sjøfart, skipsbygging, norsk historie, vikingtid, håndverkstradisjoner og museologi.

Boksamlingen befinner seg i dag på Vestfoldarkivet etter at den ble overført fra Sandefjord bibliotek. Samlingen er tilgjengelig for publikum i lesesalen i Vestfoldarkivets åpningstider.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1