Sandefjord-1-mai-1910-arbeiderbevegelsens-arkiv

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold

arbeiderbevegelsen-arkiv-vestfold-sandefjord-1910-foto-dimitri-koloboff
1. mai i Sandefjord 1910. Foto: Dimitri Koloboff. Fra Arbeiderbevegelsens arkiv, Vestfoldarkivet.

I 2004 overtok Vestfoldarkivet samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold. Dette er en samling av arkiver etter arbeiderpartilag og fagforeninger som er med i LO.

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ledes av et styre bestående av representanter for LO, Arbeiderpartiet og Vestfoldarkivet. Tirsdag 14. januar var styret samlet til møte hos Vestfoldarkivet. Styremedlemmene fikk en orientering om arbeidet med samlingen.

I 2013 ble det satt i gang et prosjekt for å gjøre arkivmaterialet etter arbeiderbevegelsen i Vestfold bedre tilgjengelig for publikum. Flere arkiver blir nå ordet, katalogisert og publisert til arkivportalen. Arbeiderhistorie var et av temaene på Arkivdagen som ble arrangert 9. november, med foredrag av Eddie Whyte og Arnfinn Malme.

Styret gjennomgikk også planer for 2014. Ordningsprosjektet fortsetter utover våren, og gjennom et unikt samarbeid med LO får vi i tillegg en arbeidsressurs på 40% ut året. Dette gir oss mulighet til å satse ekstra på arkivene etter arbeiderbevegelsen framover. Målsettingen er å samle inn, ordne og tilgjengeliggjøre arkivene.

Les mer om arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold: http://www.vestfoldarkivet.no/vare-samlinger/arbeiderbevegelsens-arkiv/historikk-aav/