Hopp til hovedinnhold

Digitale arkivressurser

Her finner du oversikt over hva du kan finne ut på nett. Du kan se hva vi har av arkiver, finne og lese arkivkatalogene og se hva som er digitalisert.

Vestfoldarkivets arkiver A-Å

Arkivene_A-A_Vestfoldarkivet.pdf

Alfabetisk oversikt over Vestfoldarkivets arkiver per mai 2022  

Arkivkataloger

Arkivenes kataloger publiseres fortløpende på Arkivportalen, en nasjonal søketjeneste der du kan søke etter arkivopplysninger på tvers av arkivinstitusjoner. 

Her kan du også se hvilke arkiver Vestfoldarkivet har - og du kan lese det vi kaller for arkivkataloger. Her finner du både opplysninger om arkivskaperen og oversikt over hva selve arkivet inneholder.

Digitaliserte arkivdokumenter

Vestfoldarkivet legger også ut arkivmateriale på Digitalarkivet. 

Digitalarkivet inneholder digitalisert og digitalt skapt materiale. Her kan du studere arkivmateriale hjemmefra. Arkiver som er publisert her, inneholder arkivreferanser (arkivsignatur) fra katalogene på Arkivportalen.

Vestfoldarkivet samarbeider med  Slekt og Data Vestfold, som digitiserer arkivmateriale med interesse for slektsforskere. Materialet legges ut på deres nettsider.  Oversikten "Kilder i Vestfold" er delt inn i ulike faner/kategorier, der noen har mange arkiver fra Vestfoldarkivet.

på nettsiden hvalfangstarkiver.no har vi også publisert arkivmateriale knyttet til seks utvalgte "monumenter" for den kommersielle hvalfangstens historie. Dokumentene nettsiden er bygget opp rundt, er Svend Foyns dagbok, AS Hektors fangstlisens, Pastor Løkens brevsamling, Theodor Anderssons fotosamling, "Norvegias" skipsdagbok og AS Kosmos sin første styreprotokoll.

Digitalisert fanesamling

Vestfoldarkivet har Samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold. I samlingen finnes rundt 80 faner etter arbeiderforeninger, partilag og fagforeninger i Vestfold. Disse er avfotografert av Samlingsforvaltningens fotograf Mekonnen Wolday og lagt ut på DigitaltMuseum.​

Digitaliserte fotografier

Vestfoldarkivet har også fotografier i arkivene. Vi har blant annet:

  • eldre skolefoto fra Vestfold fylkeskommunes arkiver.
  • foto fra diverse privatarkiver – som industri, sjøfart/hvalfangst, foreninger og annet.
  • foto fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold, inkludert Vestfold Arbeiderblads fotosamling og fotografier knyttet til de ulike arkivskaperne.

Noen av disse fotografiene er digitalisert og tilgjengelig for alle på Vestfoldmuseenes FotoWeb. 

Digitalisert audiovisuelt materiale

I Vestfoldmuseenes samlinger er det også filmer/videoer og lydklipp i ulike formater. Disse jobber vi med å digitalisere og publisere på FotoWeb.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1