Hopp til hovedinnhold

Folkemusikk og folkedans

Vestfoldarkivet har en bred og rikholdig samling av tradisjonsmusikkmateriale fra Vestfold.

Erling Bøe


På 1930-tallet reiste fiolinisten Erling Bøe (1895-1953) fylket rundt på jakt etter gamle Vestfold-melodier. Dette var det første store innsamlingsarbeidet av folkemusikk som ble gjort her. Samlingen hans ble gitt til Universitetsbiblioteket i Oslo, men kopier finnes i Vestfoldarkivet til bruk på lesesalen. 

Gjerde-samlingen

På slutten av 1970-tallet ble det satt i gang et nytt stort innsamlingsarbeid av folkemusikk og annen tradisjonsmusikk i Vestfold. Øystein Gjerde ble raskt en primus motor og la ned utallige arbeidstimer. 

Samlingen består av 69 kassettbånd, 15 kopibøker med mer og inneholder:

 • Tradisjonell felemusikk
 • Revyviser fra hvalfangsten
 • Den spesielle salmetradisjonen knyttet til Jarlsbergske Frimenighet
 • Skillingsviser
 • Håndskrevne visebøker med samtidas «slagere»
 • Historier om opphav og bruk
 • Intervjuer og kopibøker

Deler av samlingen finnes digitalt tilgjengelig på Vestfoldmuseenes fotoweb. Se lenke nedenfor. 

 • Tegnet illustrasjon av en smilende mann som spiller fele mens han hopper splitthopp over ordene "Gammæl folkemusikk ved Øystein Gjerde" og "Sånn sellæ demm hoss åss".
  1/1

Andre arkiver

I Vestfoldarkivet finnes også arkiver etter lokale og regionale foreninger innen folkedans og folkemusikk, bygde- og ungdomslag samt enkelte personarkiv etter personer som har spilt en rolle innen tradisjonsmusikkmiljøet i Vestfold.

Mange folkemusikere har også selv samlet inn tradisjonsmusikk, som spillemannen Anton Svendsen Myrvoll og sangeren Elfi Sverdrup. Materiale etter blant annet disse to finnes tilgjengelig i  Vestfoldarkivet. 

Ta kontakt med Vestfoldarkivet om du ønsker mer informasjon eller å selv få se arkivmaterialet på Vestfoldarkivets lesesal.

 • Tegning av mann som spiller fele.
  1/1
  Øystein Gjerde illustrert av Reidar Ottesen.