Hopp til hovedinnhold

Folkemusikk og folkedans

Vestfoldarkivet har en bred og rikholdig samling av arkiver knyttet til tradisjonsmusikk og -dans fra Vestfold. Under presenterer vi noe av dette, i tillegg til henvisninger til andre arkivinstitusjoner som kan ha relevant materiale.

Erling Bøe

På 1930-tallet reiste fiolinisten Erling Bøe (1895-1953) fylket rundt på jakt etter gamle Vestfold-melodier. Dette var det første store innsamlingsarbeidet av folkemusikk som ble gjort her. 

Samlingen hans ble gitt til Universitetsbiblioteket i Oslo og finnes i dag på Nasjonalbiblioteket, men kopier finnes hos Vestfoldarkivet gjennom Gjerde-samlingen. Klikk på lenkeboksene under for å bla i materialet som Erling Bøe samlet inn.

Gjerde-samlingen

På slutten av 1970-tallet ble det satt i gang et nytt stort innsamlingsarbeid av folkemusikk og annen tradisjonsmusikk i Vestfold. Øystein Gjerde ble raskt en primus motor og la ned utallige arbeidstimer. 

Samlingen består av 69 lydbånd med intervjuer med informanter og utøvere og 15 hefter med kopier av noter, brev og annet materiale.

En stor del av lydopptakene kan nå utforskes på Vestfoldarkivets websider. Vi arbeider videre med å digitalisere og tilgjengeliggjøre heftene med noter, transkriberinger av intervjuene og informantregistre på våre websider. Dette unike materiale viser mer enn noe annet bredden i tradisjonsmusikken i Vestfold.

  • 1/1

Storgårds- og folkemusikk fra Klokkergården

Vestfoldarkivet har også en unik samling av gamle notebøker og noteark som tidligere har blitt samlet inn til og oppbevart ved Lardal bygdetun i Svarstad. 

Den eldste av notebøkene er etter spillemannen Andreas Christian Wright og datert til 1818. Det finnes også notebøker og noter etter kjente Vestfold-spillemenn som Martin Kjeldsen Kalleberg, Paul Huseby og Anton Svendsen Myrvoll i dette materialet. 

Materialet er digitalisert og tilgjengelig hos Digitalarkivet.

Digitalarkivet

Vi arbeider nå med å tilgjengeliggjøre mye av det rike notemateriale innen tradisjonsmusikk på Digitalarkivet. Det gjelder også eldre notebøker og kopier av eldre notemateriale etter spillemenn og andre aktive utøvere som er en del av Gjerde-samlingen. 

Det finnes også mye notemateriell fra arkiv etter orkesterforeninger og blåseensembler fra siste halvdel av 1800-tallet. Repertoaret her inneholder ofte en del tradisjonell runddansmusikk eller annen slåttemusikk som kan ha en spesiell tilknytning til Vestfold. 

Andre arkiver

I Vestfoldarkivet finnes også arkiver etter lokale og regionale foreninger innen folkedans og folkemusikk, bygde- og ungdomslag samt enkelte personarkiv etter personer som har spilt en rolle innen tradisjonsmusikkmiljøet i Vestfold.

Mange folkemusikere har også selv samlet inn tradisjonsmusikk, som spillemannen Anton Svendsen Myrvoll og sangeren Elfi Sverdrup. Materiale etter blant annet disse to finnes tilgjengelig i Vestfoldarkivet. 

Ta kontakt med Vestfoldarkivet om du ønsker mer informasjon eller å selv få se arkivmaterialet på Vestfoldarkivets lesesal.

Folkedans

Vestfoldarkivet har foreløpig ikke tilgjengelige videoopptak i samlingen. Det betyr at ulike tradisjonelle danseformer kun er dokumentert spredt gjennom tekst eller innspilt intervju. Vestfoldarkivet ønsker å dokumentere gjennom filmopptak tradisjonell dans i Vestfold slik den utøves i dag.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim har dokumentert springdans fra Vestfold gjennom et samarbeid med danserne Reidar Ottesen og Torunn Tudal Ottesen og felespiller Vigdis Andersen i 2001. Ettersom springdansen gikk av moten og i stadig mindre grad ble danset utover på 1900-tallet har det blitt gjort forsøk på rekonstruksjoner av dansen, også med inspirasjon fra andre nærliggende og, i senere tid, mer brukte bygdedanser.

Publisert materiale

For den som ønsker å bli bedre kjent med tradisjonsmusikk i Vestfold finnes det utgitte bøker, fagartikler og masteroppgaver om temaet, for ikke å glemme utgitte musikkalbum med tradisjonsmusikk. 

Reidar Ottesens bok Folkemusikken i Vestfold. For «borgere, bønder og den gemene hop» fra 2018 gir en god innføring i særlig spillemannslivet i Vestfold fra 1800-tallet og til et godt stykke inn på 1900-tallet. Boka har også en stor notesamling med tradisjonelle slåtter og melodier fra Vestfold som er hentet fra Vestfoldarkivets samlinger eller andre arkiv. 

Av utgitt tradisjonsmusikk fra Vestfold kan særlig nevnes folkesangerne Karolina Westling, Tone Krohn, Rikke Christine Roseng, Tone Juve og Elfi Sverdrups musikkalbum fra 2021, Lyden av Vestfold, som inneholder både noen av de eldste bevarte folkevisene fra Vestfold samt nyere revy- og hvalfangsviser og durspilleren Anita Solheim Bråvolls album, Dansær himmæte, fra 2022 med tradisjonell slåttemusikk spilt på både én- og torader.

Har du noter, lydopptak eller filmopptak?

Vestfoldarkivet ønsker å utvide samlingen med folkemusikk-, folkedans og tradisjonsmateriale. Har du gamle noter eller notebøker som kan knyttes til tradisjonsmusikken i Vestfold, beskrivelser eller filmopptak av tradisjonsdans eller annet materiale som kanskje kunne være av interesse for oss? Ta kontakt! Da vil materialet kunne tilgjengeliggjøres for utøvere av tradisjonsmusikk, fagpersoner, forskere og andre interesserte etter de retningslinjer og begrensninger som finnes og du som giver setter.

  • Tegning av mann som spiller fele.
    1/1
    Øystein Gjerde illustrert av Reidar Ottesen.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1