Hopp til hovedinnhold

Hvor finner du arkiver fra Vestfold?

Her er en oversikt over forskjellige institusjoner som oppbevarer historisk arkivmateriale fra Vestfold. Det er først og fremst i arkivinstitusjoner, men noe arkiv oppbevares også i museum eller historielag.

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet oppbevarer arkiver etter Vestfold fylkeskommune, privatarkiver fra Vestfold, samt innsamlet minnemateriale fra Vestfold. Mange av privatarkivene i samlingen er overført fra museene i Vestfoldmuseene, for eksempel fra:

IKA Kongsberg

IKA Kongsberg oppbevarer arkiver etter kommunene i Vestfold. Arkivportalen.no gir deg oversikt over hva som finnes der.

Arkivverket

Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter fra Vestfold, Buskerud og Telemark. Her vil du bl.a. finne arkivene etter amtmann/fylkesmann, sorenskriver, prest, biskop, lensmann, fogd, politikammer, fengsel, jordskiftekontor og vegkontor.

Riksarkivet i Oslo oppbevarer arkiver etter de sentrale statlige myndigheter. Det vil si arkivene etter regjeringen, departementene og direktoratene. Riksarkivet oppbevarer også privatarkiver som kan være knyttet til Vestfold.

Arkivportalen.no gir deg oversikt over hva som finnes i Arkivverket.

Arkiv i museum

Arkiv i historielag 

Også enkelte historielag oppbevarer privatarkiver fra sitt område. Arkivsamlinger av en hvis størrelse finner du blant annet hos:

  • Gulnet ark med håndskrevet løkkeskrift
    1/1
    Privilegiebrev Tønsberg datert 1752, Vestfoldarkivet.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1