Hopp til hovedinnhold

Inn i arkivet

Oversikt over næringslivsarkiver som er bevart i Vestfoldarkivet. Hensikten er at du lettere skal kunne finne arkiver fra ulike bransjer.

I oversikten har vi gjort et utvalg av arkiver. Lenkene fører til arkivenes kataloger i Arkivportalen.no

Katalogene gir en oversikt over hva arkivene inneholder (ikke selve innholdet), og sier i tillegg noe om bedriften eller organisasjonen arkivet kommer fra (arkivskaper). 

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Næringskategorier

Oversikten tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås næringskategorier.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1