Tidsskriftet ARKIVERT

ARKIVERT er et kortreist blad med historier fra Vestfoldmuseenes samlinger av arkiver, fotografier, lyd, film og gjenstander.

Les utgavene digitalt

Klikk på forsidene under for å komme til mer informasjon og lese hvert av bladene.

Forsiden til bladet ARKIVERT. Hovedbildet er et sort-hvit bilde av Slottsfjellstårnet med et stort hvitt banner med en stor V på.

Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant

Forsiden til Arkivert fra 2018 med industri og næringslivs som tema. Bildet i sort-hvitt er av en mann som holder en rull med stålvajer.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2017 med en jente som turner.

Historier fra samlingene

ARKIVERT er et blad for alle som har interesse for historie fra vår region. Bladet inneholder historier og glimt hentet fra våre magasiner med samlinger av arkiver, fotografier, lyd, film og gjenstander. Sakene er skrevet av fagpersoner i Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene ellers og eksternt.

Hvor får du tak i ARKIVERT?

Kolofon

  • Utgiver: Vestfoldarkivet
  • Redaktør: Heidi Meen
  • Bidragsytere: Se kolofon i hver enkelt utgave
  • Layout: Linn Liverød
  • ISSN 2464-4420
  • Gratis