Tidsskriftet ARKIVERT

ARKIVERT er Vestfoldarkivets eget lokalhistoriske tidsskrift. Her kan du lese alle utgavene.

Forsiden til bladet ARKIVERT. Hovedbildet er et sort-hvit bilde av Slottsfjellstårnet med et stort hvitt banner med en stor V på.

Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant

Forsiden til Arkivert fra 2018 med industri og næringslivs som tema. Bildet i sort-hvitt er av en mann som holder en rull med stålvajer.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2017 med en jente som turner.

Klikk på forsidene over for å lese selve bladet.

Historier fra samlingene

ARKIVERT er et kortreist blad for alle som har interesse for historie fra vår region. Bladet inneholder historier og glimt hentet fra våre gjenstands- foto- og arkivmagasiner, og er skrevet av fagpersoner både i Vestfoldmuseene og eksternt.

Hvor får du tak i ARKIVERT?

  • På Vestfoldarkivets lesesal, samt på Aluminiummuseet, Berger museum, Eidsfoss museum, Haugar kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Midgard vikingsenter, Munchs hus, Larvik museum, Telemark museum, Vest-Telemark museum og Norsk industriarbeidermuseum.
  • Du kan også kontakte oss på vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no.

Kolofon

  • Utgiver: Vestfoldarkivet
  • Redaktør: Heidi Meen
  • Bidragsytere: Se kolofon i hver enkelt utgave
  • Layout: Linn Liverød
  • ISSN 2464-4420
  • Gratis