Tidsskriftet Arkivert

Arkivert er Vestfoldarkivets eget lokalhistoriske tidsskrift. Her kan du lese alle utgavene. 

Arkivert 2018 - Industri- og næringslivshistorie

Arkivert 2017 - Skolehistorie

Arkivert 2016 - Maritim historie

Kolofon

Utgiver: Vestfoldarkivet
Redaktør: Heidi Meen
Bidragsytere: Se kolofon i hver enkelt utgave
Layout: Linn Liverød

ISSN 2464-4420

Gratis


Hvordan får du tak i Arkivert?

Ved å besøke Vestfoldarkivets lesesal på onsdager kl. 9–15.

Eller ved å sende epost: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no.

Arkivert vil også være tilgjengelig på museene i Vestfoldmuseene.


Om Arkivert i media

NRK Vestfold - God morgen Vestfold - fredag 16.11.18 

NRK Vestfold - God morgen Vestfold - onsdag 8.11.17 (innslag 12)

NRK Vestfold 19.09.2016 – innslaget begynner 2:12:22 ut i sendingen.