Hopp til hovedinnhold

Bjarne Hansen Trikotasjefabrikk

Bjarne Hansen Trikotasjefabrikk var kanskje mest kjent for produksjon av gymsokker med plastsåle.

Om bedriften

Bedriften holdt til i Sootgården/ Soothegården på Berger i Svelvik. 

Bjarne Hansen startet virksomheten sammen med sin mor i 1926. Han var da bare 16 år gammel. Moren eide en håndstrikkemaskin, og sønnen syklet rundt i distriktet og solgte varene. 

Etter hvert som salget økte, ble det kjøpt inn flere maskiner, og virksomheten vokste. På det meste sysselsatte bedriften ca. 50 personer.

Patentbeskyttet plastsokk 

På 1950-tallet ble et nytt produkt lansert, «Plastsokken Ragg» Denne var patentbeskyttet, og ble en stor suksess. I samme periode ble det også bygget fargeri, spinneri og steamhus, slik at bedriften selv kunne stå for alle produksjonsfasene.

Etter hvert ble det endringer i importrestriksjonene for tekstilprodukter, noe som medførte store utfordringer for tekstilindustrien. Bjarne Hansen Trikotasje ble derfor nødt til å gradvis trappe ned. Virksomheten ble nedlagt i 1986.

Om arkivet

Arkivkatalogen etter trikotasjefabrikken er nå publisert på Arkivportalen og arkivet er tilgjengelig på lesesalen hos Vestfoldarkivet.

Arkivet er på ca. seks hyllemeter og inneholder sak- og korrespondansearkiv, dokumentasjon av produksjon, materiale vedrørende personale og eiendom, regnskapsdokumentasjon, samt noen egenproduserte trykksaker og referansemateriell. Arkivet er ikke komplett.

A-2826 - Pa 1552- Bjarne Hansen trikotasjefabrikk

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1