Hopp til hovedinnhold

Sande kornmagasin

Vi har mottatt arkivene etter Sande kornmagasin.

  • Bildet viser et nærbilde av modne korn i en åker. Vi skimter himmelen i bakgrunnen.
    1/1
    Foto: pexels.com

Sande kornsalgslag 1917

Sande kornmagasin ble etablert 27. september 1917, under navnet Sande kornsalgslag. Formålet var å videreselge korn for medlemmene til grosserere og møllere. Et kornmottak ble planlagt i 1918 og i 1921 sto kornmottaket klart i Sande sentrum. De første årene etter etableringen var preget av både gode og dårlige driftsår. 

Sande kornmagasin

På slutten av 1930-tallet ble kornsalgslaget avviklet, men ble reetablert som Sande kornmagasin A/L. Under den kalde krigen ble et av tiltakene i Norge å bygge opp beredskapslagre for korn. Sande kornmagasin gjorde sin del: Ved å leie flere lokaler for lagring og oppbevaring av korn ble flere tonn med korn lagret i Sande i 1956.

På slutten av 1980-tallet ble det bygd ny korntørke og silo. I 1994 ble det startet butikk i kornmagasinet med salg av såkorn, plantevernmidler, gjødsel og kraftfor. I 2012 gikk kornmagasinet fra å være AL til AS. Fra 2019 ble driften organisert i to selskaper: Et driftsselskap (AS Sande kornmagasin) og et eiendomsselskap (AS Sande KM Eiendom).

I dag er kornmagasinet fortsatt en viktig institusjon i Sande, og magasindriften går for fullt.

Om arkivet

Arkivet etter kornmagasinet er på tre hyllemeter, og er ordnet av Sande historielag

Arkivet består blant annet av forhandlingsprotokoller 1917–2002, korrespondanse og skriv, driftsdokumentasjon som f.eks. ekspedisjonslister, veiebok, sekkelister m.m., samt årsregnskap og flere regnskapsbøker. Arkivets ytterår er 1917–2018.

Arkivet A-2807 Sande kornmagasin.

  • Bildet viser en åpen protokoll med håndskrift på linjeark. Oppå ligger det to andre protokoller. På den ene står det skrevet "veiebok", på den andre står det "korn- og frøanalyser fra 1. juli 1959"
    1/1
    Protokoller fra Sande kornmagasin. Foto: Marit Slyngstad.

Kilde

Aaserud, Lars. (2020). Kornmagasinet – noe for seg sjøl.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1