Hopp til hovedinnhold

Sandefjord Skofabrik AS

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

  • 1/1
    Arkivet inneholder mange gode produktfoto, og det var med stolthet bedriften kunne presentere årets VM-sko i 1982. Fotograf ukjent/ Vestfoldarkivets fotosamling

Det var Sandar-mannen Anders B. Hasle som det året satte i gang produksjon av sko i et nedlagt garveri i Sandefjord. Fra en beskjeden start med få ansatte, hadde skofabrikken i 1914 arbeidet seg opp til en landskjent bedrift med en arbeidsstyrke på omtrent 120 kvinner og menn.

Aksjeselskap og utvidelser

I 1915 ble Hasles fabrikk rammet av bybrannen i Sandefjord. Ved gjenoppbyggingen trengtes mere kapital, noe som førte til dannelse av aksjeselskapet. I 1933 ble det foretatt store utvidelser ved stor tilbygning til fabrikklokalene og ved innkjøp av nye maskiner. I mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift. Under andre verdenskrig sank virksomheten noe, men i etterkrigsårene fulgte en positiv utvikling som følge av moderne produksjonsmetoder, bedre råvaretilgang og økt etterspørsel.

I 1956 ble det reist en ny fabrikk; AS Tempo, som produserte skotøy etter en ny metode: vulkanisering. I 1963 ble det dannet et nytt produksjonsselskap; AS Ekko. Virksomheten ble da flyttet fra Kongengsgt. 2a til nye fabrikkanlegg i Skiringssalsveien 9. I 1995 mottok bedriften vernepris av Fortidsminnemerkeforeningen avd. Vestfold. Prisen ble gitt bedriften for et særdeles godt bevart 1960-talls bedriftsinteriør.

Konkurranse fra utlandet

Den stadig økende konkurransen fra utlandet ble merkbar på 1970-tallet. I 1973 ble det vedtatt å samle hele produksjonen i den ene fabrikkhallen da arbeidsstokken ble redusert til 70. Samtidig ble AS Tempo og AS Ekko fusjonert til Sandefjord Skofabrikk AS. På midten av 1970-tallet ble produksjonen av vanlige sko avviklet, og man gikk over til produksjon av vernesko.

Sandefjord Skofabrikk har vært en av de største avtagere av kvinnelig arbeidskraft i byen. I 1998 ble imidlertid den delen av produksjonen som består av nåtling lagt til Ungarn, noe som ble nødvendig ut ifra et kostnadsperspektiv. Dette førte til at mange av fabrikkens kvinnelige ansatte måtte sies opp.

I juni 2018 fusjonerte Sandefjord Skofabrikk med Bekken og Strøm AS. Bedriften ble dessverre nedlagt i 2019.

Unikt arkiv

I 1998 var bedriften en av de første til å avlevere sitt historiske arkiv til Vestfoldarkivet, som da het Fylkesarkivet Vestfold. Dessverre er ikke mange arkiver etter landets skofabrikker tatt vare på, noe som gjør arkivet etter Sandefjord Skofabrik AS ekstra unikt.

Størstedelen av arkivet ble ferdig ordnet i 2005. Senere kom det inn tilvekster, dvs. flere arkivdeler, og disse utgjorde omtrent seks hyllemeter som ble ferdig ordnet våren 2023. Arkivet har ytterårene 1913-2000 og utgjør 21 hyllemeter. Materialet består av styreprotokoller og styresaker, sakarkiv, dokumentasjon vedrørende produksjon, deriblant arbeidstidsstudier og bemanningsstudier. Videre er det dokumentasjon omkring personalforvaltning, lønn og tariffer, arbeidsforhold, finanser og regnskap, statistikker, spare- og pensjonsordninger. I arkivet finnes også en del brosjyremateriell, dokumentasjon vedrørende produksjonen og produktfotografier. Spesielt interessant er en liten samling eldre fotografier både av fabrikkens ansatte og fabrikkinteriøret. Ingen serier er komplette, men arkivet gir et godt innblikk i virksomhetens liv.

Lenke til arkivkatalogen i Arkivportalen: 

A-1019 - Pa 17 - Sandefjord Skofabrik AS

Les også

“Drømmeren som skodde Norge” – Marianne Aakermann, NRK Vesfold og Telemark.

Sandefjord skofabrikk på Wikipedia

Artikkel om Sandefjord skofabrikk på Industrimuseum.no

Digitalisert materiale

Bilder fra Sandefjord Skofabrikk på Vestfoldmuseenes FotoWeb

Se gjenstander fra Sandefjord Skofabrikk på DigitaltMuseum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1