Norsk Borgsenter

Borgsenterets hovedmål er å være det nasjonale kompetansesenteret innen borgforskning- og formidling i Norge. I første omgang ligger fokuset på middelalderens kongelige borganlegg.

Norsk Borgsenter er etablert i Vestfoldmuseene som en egen satsning ved Slottsfjellsmuseet.

På denne siden vil vi samle forskning som omhandler norske middelalderborger.