Om Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet har en stor samling privatarkiver, samt arkiver etter tidligere Vestfold fylkeskommune.

Vi samler inn, ordner, tilgjengeliggjør, saksbehandler, veileder og formidler arkiv.

  • Bilde av en sort murbygning sett litt på avstand (Foto/Photo)
    1/1
    Vestfoldarkivets magasinbygg på Pindsle i Sandefjord sto ferdig i 2012. Foto: Ulla Nachstern..

Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. Arkivene bidrar til både individets og fellesskapets hukommelse. Åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, fremmer demokrati og beskytter innbyggernes rettigheter.

Vestfoldarkivets oppgaver

Innsamling av arkiver
Ordning og tilgjengeliggjøring
Forespørsler og saksbehandling
Veiledning
Formidling

Vestfoldarkivets historikk