DKS og undervisning

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning både gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) og egne tilpassede opplegg. Alle opplegg er gratis for skoleklasser. Temaene strekker seg fra vikingtid til aktuell kunst, og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger. Her myldrer det av barn og unge hver dag, hele skoleåret. Vi tar gjerne imot skoleklasser utenom DKS for opplegg tilpasset din klasse. Ta kontakt med det enkelte museum for at vi kan tilrettelegge spesielt for dere.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser en grå/hvit skulptur i stein, med en sprekk i brystet og på hodet.

Ser du deg rundt i Larvik og Stavern vil du få øye på skulpturer, ikke bare en eller to, men flere. Vi ser at de står der, men ofrer de sjeldent en tanke. Stopper vi derimot opp, betrakter skulpturene, og i tillegg stiller oss spørsmålet om hvorfor de står der, vil vi fort komme inn på spennende historier.

Bildet viser et rom i Herregården med stoler langs veggen. Innerst i rommet er en gruppe barn samlet, utkledd som grever og grevinner.

Elevene får blant annet høre historier om betydningsfulle personer som har preget Herregårdens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer.

På bildet ses en utstilling fra Verksgården. I bakgrunnen ses malerier, mens det i forgrunn er en trevegg med utsmykninger.

Larvik museum ligger i Verksgården på Langestrand, innenfor portene til Fritzøe jernverk som ble etablert i 1640. Dette skaper en spennende ramme rundt historieundervisningen om utviklingen av nye næringer i Norge.

Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest.

«Det angår også deg. Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold» er et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet i svart/hvitt viser Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag.

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet viser deler av utstillingen «Den Glemte byen».

Vi fokuserer på dialog, fortellinger og aktiviteter. Ikke bare får elevene høre spennende historier fra Larvik og «gamledager», de får også være aktive deltakere, gjennom dialog og aktivitet.

Bildet viser Edvard Munchs maleri Eventyrskogen, med fem barn som holder hender.

Munchs hus tar imot barnehager og skoleklasser fra alle trinn.
Vi tilbyr gratis omvisning og vandring i Edvard Munchs verden, tilpasset alderstrinnet. Muligheter for verksted.

Bildet viser et tegnet kart.

Undervisningsopplegget for utstillingen «Borgerkrigstiden» har et formidlingsopplegg for elever fra 5.–7. klasse.

Bildet viser et kart over gamle Tønsberg.

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen.

Bildet viser en kopi av Osebergskipet foran gravhaugen.

Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen.

Bildet viser en gruppe barn som sitter på gulvet, med tre voksne rundt, i Hvalhallen.

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn.

Bildet viser et animert fargebilde av borgen.

Velkommen til en historisk vandring over Slottsfjellet i middelalderens fotspor og med et besøk i Slottsfjelltårnet.

Bildet viser inngangen til en bunkers i forgrunnen av et vinterlandskap.

Skolene kan bestille omvisning i det som under 2. verdenskrig var et tysk bunkersanlegg.

Bildet viser Slottsfjelltårnet på en solskinnsdag med blå himmel.

Slottsfjelltårnet er Tønsbergs symbol på byens middelalder.

Bildet viser en brun laftet hytte med et tre i forgrunn.

På Vestfold-tunet på Tallak kan middelalderen oppleves gjennom årestue og loft.

Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Bildet viser et rutet gult vindu på rød vegg i forgrunn, og laftede hus i bakgrunn.

De laftede tømmerhusene på Vestfold-tunet viser en lang tradisjon innen norsk byggeskikk.

Bildet viser Slottsfjellet og tårnet.

Dette er en vandring gatelangs under Slottsfjellet, hvor vi gjennom gatenavnene kan bli kjent med lokalhistorien og personer fra middelalderen som representerer vår lokale historie.

Bildet viser en ung jente med rød jakke og blondt hår, som bærer to vannbøtter over skuldrene.

Elevene får høre historier og lære om hvordan barn for 100-150 år siden deltok i gårdsarbeid

Bildet viser to barn, en gutt og en jente, utkledd som greve og grevinne i et av rommene i Herregården.

Larvik Museum ønsker alle barnehagebarn i Larvik hjertelig velkommen til oss denne våren.

Bildet viser en grå pingvin med svart og oransje hode, med flere pingviner ute av fokus i bakgrunn.

Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Bildet viser to pingviner laget av dusker.

Med en powerpoint og gode, gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene. Tilbudet gjelder skoler i Sandefjord kommune. Skoler i andre kommuner er velkomne til å få opplegget på Hvalfangstmuseet.

Bildet er i svart/hvitt og viser en mann med ryggen til som står klar til å skyte med harpun.

Bli med på en fortellervandring på Hvalfangstmuseet og i hvalbåten "Southern Actor"!

Bildet er i svart/hvitt og viser en hvalbåt ute på havet.

Elevene får lære om hval og hvalfangst, og hvordan hvalfangsten har påvirket lokalsamfunnet.

Vestfoldmuseene har et stort felles formidlingsprosjekt som handler om Holocausts nedslag i fylket vårt. Lokale fortellinger om mennesker og steder løftes frem – og formidles direkte på åstedene for overgrepene som ble utført mot jøder så vel som mot motstandere av det nazistiske regimet.

En hvit pin med rosa tekst. Det står Ikke bli redd - det er dine følelser.

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»? En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Bildet viser en kvinne kledd i skjorte og skjørt med hodeplagg. Hun bærer på to bøtter.

Temaet til DKS-opplegget for 7.trinn er dansketid, enevelde og begynnende industrialisering, kildebruk samt arbeids- og boforhold. Elevene deles i tre grupper som rullerer.

Samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.
Opplegget er todelt, med besøk både på Hydro og på Aluminiummuseet.

Bildet viser flere barnehender som holder ullfigurer.

Dette er et opplegg hvor elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og betydning av symbolene vi fortsatt bruker når vi feirer jul.

Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Berger museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Bildet viser en kvinne som snakker til en gruppe med unge voksne,

«Det angår også deg» er et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 

Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.

Overgangen fra hedendom til kristendom i Norge

Velkommen til et kreativt grafikkkverksted på Haugar Kunstmuseum. Denne gangen går vi rett ned i verkstedene og tar oss god tid der. Elevene vil få en innføring i en av fire trykkemetoder. Det kan velges mellom mosegummitrykk, raderinger, silketrykk eller monotypier. Tema og motiv kan avtales og forberedes på forhånd.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter. Helt sentralt i utstillingen vil være perioden de malte på Tjøme og Hvasser fra ca 1913. Disse tre kunstnerne malte sammen, lærte av hverandre, og utforsket i den samme perioden motiver av nakne kvinner plassert i et landskap. Utstillingen vil belyse den kreative kontakten mellom de tre kunstnerne. Andre kunstnere som er med; Rudolph Thygesen, Edvard Munch, Søren Onsager, Sigurd Eriksen, Ragnhild Keyser, Lul Krag, Charlotte Wankel, Harriet Backer, Sigri Welhaven og Margrethe Backer Welhaven.

Midgard vikingsenter tilbyr skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene.

Midgard vikingsenter tar igjen imot skolebesøk med tilrettelegging for smittevernhensyn knyttet til korona f.o.m. 19. mai.

ARKITEKTUR – EN BY I ENDRING er en arkitekturvandring i Tønsberg etterfulgt av en foto-oppgave.

Bygningers form og farge henger sammen med den tid de er skapt i og hvilke funksjoner de har. Fra ulike områder i byen får elevene et innblikk i hvordan Tønsberg har endret seg fra middelalderen og frem til i dag. Målsetningen er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer:

ARKITEKTUR – EN BY I ENDRING er en digital byvandring i Tønsberg, også med forslag til ulike aktiviteter og verksteder. Åpne appen på mobil, nettbrett eller PC og elevene er i gang.

Eidsfoss Jernverk ble etablert i 1697 og er et av er Norges best bevarte jernverkssamfunn. På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen. Våre museer tilbyr ulike arrangementer rettet mot ulike alderstrinn.

Ønsker du mer informasjon kan du besøke Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfolds hjemmesider.

Andre tilbud til barna

Våre dyktige medarbeidere tilpasser også arrangementer for barn i alle aldre utenom faste skole- og barnehageopplegg. I skolens ferier skjer det også spennende ting. Velkommen til Vestfoldmuseene!