DKS og undervisning

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning både gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) og egne tilpassede opplegg. Alle opplegg er gratis for skoleklasser. Temaene strekker seg fra vikingtid til aktuell kunst, og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger. Her myldrer det av barn og unge hver dag, hele skoleåret.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser en grå/hvit skulptur i stein, med en sprekk i brystet og på hodet.

Skulptur og fortellinger

Larvik Museum

Hvorfor har vi skulpturer i Larvik? Hvem bestemmer at en skulptur skal stå plassert her og der i byen? Når fikk Larvik sin første skulptur?

Bildet viser et rom i Herregården med stoler langs veggen. Innerst i rommet er en gruppe barn samlet, utkledd som grever og grevinner.

Grevskapstid

Larvik Museum

Elevene får blant annet høre historier om betydningsfulle personer som har preget Herregårdens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer.

På bildet ses en utstilling fra Verksgården. I bakgrunnen ses malerier, mens det i forgrunn er en trevegg med utsmykninger.

Larvik museum ligger i Verksgården på Langestrand, innenfor portene til Fritzøe jernverk som ble etablert i 1640. Dette skaper en spennende ramme rundt historieundervisningen om utviklingen av nye næringer i Norge.

Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest.

Det angår også deg

Larvik Museum

Et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet viser deler av utstillingen «Den Glemte byen».

Første møte med museet

Larvik Museum

Vi fokuserer på dialog, fortellinger og aktiviteter. Ikke bare får elevene høre spennende historier fra Larvik og «gamledager», de får også være aktive deltakere, gjennom dialog og aktivitet.

Bildet viser Edvard Munchs maleri Eventyrskogen, med fem barn som holder hender.

Munchs hus tar imot barnehager og skoleklasser fra alle trinn.
Vi tilbyr gratis omvisning og vandring i Edvard Munchs verden, tilpasset alderstrinnet. Muligheter for verksted.

Bildet viser et tegnet kart.

Kringsatt – krig i Vestfold

Slottsfjellsmuseet

Undervisningsopplegget for utstillingen «Borgerkrigstiden» har et formidlingsopplegg for elever fra 5.–7. klasse.

Bildet viser et kart over gamle Tønsberg.

Utstillingen viser hvordan byen vokste frem, og hvordan landskapet påvirket og resulterte i Tønsbergs sterke posisjon i middelalderen.

Bildet viser en kopi av Osebergskipet foran gravhaugen.

Kunnskap om vikingtidens skip, skipsbygging, handelsruter og dagligliv er tema i utstillingen.

Bildet viser en gruppe barn som sitter på gulvet, med tre voksne rundt, i Hvalhallen.

Svend Foyn og hvalen

Slottsfjellsmuseet

Hvalfangstens historie formidles gjennom utstillingen om Tønsberg-mannen, fangstmannen og pioneren Svend Foyn.

Bildet viser et animert fargebilde av borgen.

Omvisning i middelalderborgen

Slottsfjellsmuseet

Velkommen til en historisk vandring over Slottsfjellet i middelalderens fotspor og med et besøk i Slottsfjelltårnet.

Bildet viser inngangen til en bunkers i forgrunnen av et vinterlandskap.

Slottsfjellhulene/bunkeranlegget holdes midlertidig stengt.

Bildet viser Slottsfjelltårnet på en solskinnsdag med blå himmel.

Slottsfjelltårnet er Tønsbergs symbol på byens middelalder.

Bildet viser en brun laftet hytte med et tre i forgrunn.

Møt middelalderen på Tallak

Slottsfjellsmuseet

På Vestfold-tunet på Tallak kan middelalderen oppleves gjennom årestue og loft.

Bildet er i svart/hvitt og viser en jødisk familie på syv personer.

Det angår også deg

Slottsfjellsmuseet

Slottsfjellsmuseet tilbyr et undervisningsprosjekt om Holocaust i Tønsberg.

Bildet viser et rutet gult vindu på rød vegg i forgrunn, og laftede hus i bakgrunn.

Arkitektur på Vestfoldtunet

Slottsfjellsmuseet

De laftede tømmerhusene på Vestfold-tunet viser en lang tradisjon innen norsk byggeskikk.

Bildet viser Slottsfjellet og tårnet.

Historien bak navnet

Slottsfjellsmuseet

Dette er en vandring gatelangs under Slottsfjellet, hvor vi gjennom gatenavnene kan bli kjent med lokalhistorien og personer fra middelalderen som representerer vår lokale historie.

Bildet viser en ung jente med rød jakke og blondt hår, som bærer to vannbøtter over skuldrene.

Elevene får høre historier og lære om hvordan barn for 100-150 år siden deltok i gårdsarbeid

Bildet viser to barn, en gutt og en jente, utkledd som greve og grevinne i et av rommene i Herregården.

Larvik Museum ønsker alle barnehagebarn i Larvik hjertelig velkommen til oss denne våren.

Bildet viser en grå pingvin med svart og oransje hode, med flere pingviner ute av fokus i bakgrunn.

Dyr i polare strøk

Hvalfangstmuseet

Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Bildet er i svart/hvitt og viser en mann med ryggen til som står klar til å skyte med harpun.

Bli med på en fortellervandring på Hvalfangstmuseet og i hvalbåten "Southern Actor"!

Bildet er i svart/hvitt og viser en hvalbåt ute på havet.

Bli med på fortellervandring!

Bildet er i svart/hvitt og viser en av leirene der norske jøder ble hold fanget.

Det angår også deg

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet tilbyr foredrag og omvisning på Berg fengsel, som var interneringsleir under krigen. Formidleren Ulla Nachtsterns morfar, Moritz Nachtstern, var én av de deporterte jødene.

En hvit pin med rosa tekst. Det står Ikke bli redd - det er dine følelser.

Du er FRI

Vestfoldarkivet

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»? En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Tilbud til studenter

Vestfoldarkivet

Samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Dagens industri

Aluminiummuseet

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Bildet viser flere barnehender som holder ullfigurer.

Jul på Berger

Berger Museum

Dette er et opplegg hvor elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og betydning av symbolene vi fortsatt bruker når vi feirer jul.

Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Opplegget omhandler arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.

Bildet viser en kvinne som snakker til en gruppe med unge voksne,

«Det angår også deg» er et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 

Bildet viser et maleri av Jerusalem på rød bakgrunn.

Overgangen fra hedendom til kristendom i Norge

Bildet viser en ung jente som arbeider med papir og kunst i et verksted

Kreativt grafikkverksted

Haugar kunstmuseum

Velkommen til et kreativt grafikkkverksted på Haugar kunstmuseum. Denne gangen går vi rett ned i verkstedene og tar oss god tid der. Elevene vil få en innføring i en av fire trykkemetoder.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Astri Welhaven Heiberg – Aktmaleri på Tjøme 1913 – 1930 er en utstilling med fokus på Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), Jean Heiberg (1884-1976) og Per Deberitz (1880-1945), og deres kvinneakter.

Pedagogiske tilbud utenom DKS

Midgard vikingsenter

Midgard vikingsenter tilbyr skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene.

Arkitektur – En by i endring

Haugar kunstmuseum

En arkitekturvandring i Tønsberg med en innlagt foto-oppgave på Brygga og en rebus på Torget.

Arkitektur – En by i endring

Haugar kunstmuseum

ARKITEKTUR – EN BY I ENDRING er en digital byvandring i Tønsberg, også med forslag til ulike aktiviteter og verksteder. Åpne appen på mobil, nettbrett eller PC og elevene er i gang.

Historien bak Eidsfoss jernverk

Jernverket Eidsfoss

På dette DKS-opplegget vil elevene bli kjent med historien bak Eidsfoss jernverk, der vi er innom både dansketid, enevelde og begynnende industrialisering. Elevene vil også lære om livet på Eidsfoss før i tiden, både for barna, arbeidere på verket, kvinnene og verkseieren.

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en spennende og moderne utstilling. Temaet for dette besøket vil være resirkulering. Elevene vil lære om aluminiumets evige liv både gjennom museumsbesøk og praktiske oppgaver i verksted.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

Det angår også deg – Nettressurs

Aluminiummuseet, Hvalfangstmuseet, Larvik Museum, Midgard vikingsenter, Slottsfjellsmuseet, Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

Det angår også deg

Hvalfangstmuseet

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, rasisme, brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Hver sal i museets 2. etasje formidler en kort og presist formulert kunstopplevelse som knytter seg til ett tema eller en periode.

Gjennom en dialogbasert formidling opplever, diskuterer og forholder elevene seg til kunstverkene i Edith Spiras utstilling HORISONTER. I verkstedet vil elevene få anledning til selv å eksperimentere med et abstrakt uttrykk i akvarell og tusj på papir.

Haugar ønsker å tilby alle elevene i grunnskolene i fylket en vandring i et historisk område på Haugar. Opplegget lar seg kombinere med omvisning og verksted i en utstilling på museet om klassen ønsker å tilbringe hele dagen på Haugar. 

«Mørke skyer over Borre» –  et skoleopplegg for 9. trinn på Midgard vikingsenter Nesten 80 år har gått siden partileder Vidkun Quisling talte til Nasjonal samlings medlemmer foran gravhaugene i Borreparken. Ekstreme organisasjoner er på ...

Bombus Drømmehage

Hvalfangstmuseet

Møt Hvalfangstmuseets insektsmaskot Bombus. Hun representerer mange små, men svært viktige medhjelpere i vår matproduksjon. I løpet av våren skal noen barnehagebarn få hjelpe oss med å så og plante ut deilige sommerblomster som Bombus og hennes mange venner liker.

Et stort stykke Norge

Hvalfangstmuseet

I dette undervisningsopplegget kan elevene bli kjent med deler av norsk polarhistorie i Arktis og Antarktis, og bli fortrolige med geografiske begreper og kart.