Hopp til hovedinnhold

Warhol og Munch

 • Illustrasjon av Madonna og portrett av Edvard Munch
  1/1
  Warhol og Munch.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Passer for alle
 • Periode: 09.09.23 - 28.01.24
 • Tidspunkter: 09.00–10.45, 11.15–13.00 og 13.15–15.00
 • Varighet: 1t 45 min
 • Maks. antall elever: 30 + 2 lærere
 • Sted: Haugar kunstmuseum 
 • DKS
 • Opplegget kan tilpasses etter behov

Kunst og verksted

I forbindelse med at Andy Warhol-arbeidene, som er deponert på Haugar av Sparebankstiftelsen DNB, kommer tilbake etter 1,5 år på turnerende utlån, presenterer vi disse arbeidene på nytt og setter dem i kontekst med et utvalg innlånte grafikkverk av Edvard Munch. Det er særlig fokus på motiver som er knyttet til Warhols Munch-variasjoner, samt Warhols øvrige interesse for Edvard Munch. 

Ved å vise disse arbeidene i denne sammenhengen, ønsker vi med denne utstillingen å begynne på en ny fortelling om Warhols kunstnerskap, så vel som å se hvordan dette også kan benyttes til å forstå enkelte sider ved Munchs arbeid på en ny måte.

I verkstedet vil det være mulig å velge mellom to ulike former, avhengig av klassetrinn og interesse. Det vil være et grafikk-verksted som tar opp noen av de teknikkene både Andy Warhol og Edvard Munch benyttet. 

Det andre verkstedet vil ta tak i tematikken og relatere opp til barnas samtid.

Kontaktinformasjon