<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Eiere og styre

Vestfoldmuseene IKS eies av sju kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vestfoldmuseenes eiere

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. 

Eierandelene er fordelt som følger: 

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune (36%)
 • Sandefjord kommune (16%)
 • Tønsberg kommune (16%)
 • Larvik kommune (16%)
 • Horten kommune (8,5%)
 • Holmestrand kommune (4,5%)
 • Færder kommune (1,5%)
 • Drammen kommune (1,5%)

Selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Eierskap samlinger og bygninger

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne. 

Vestfoldmuseenes styre

Styret gjennomfører seks til sju møter i året. Styret består av: 

 • Vidar Ullenrød, styreleder​
 • Bente Foshaug, nestleder
 • Erik Bjune, medlem
 • Hilde Elise L. Borgir, medlem
 • Hilde Hoff Håkonsen, medlem
 • Aleksander Vågen Oxholm, ansattvalgt
 • Ane Ringheim, styremedlem, ansattvalgt


 • Mette Måge Olsen, 1. vara
 • Olaf Brastad, 2. vara
 • Elin Nyland, 3. vara
 • Heidi Meen, 1. vara, ansattvalgt
 • Rolf B. Holte, 2. vara, ansattvalgt
 • Vidar Ullenrød, styreleder​ (Foto/Photo)
  1/7
  Vidar Ullenrød, styreleder​ (Bilde 1 av 7)
 • Jorid Sønju, nestleder (Foto/Photo)
  2/7
  Jorid Sønju, nestleder (Bilde 2 av 7)
 • Erik Bjune, styremedlem (Foto/Photo)
  3/7
  Erik Bjune, styremedlem (Bilde 3 av 7)
 • Hilde Elise L. Borgir, styremedlem (Foto/Photo)
  4/7
  Hilde Elise L. Borgir, styremedlem (Bilde 4 av 7)
 • Bente Foshaug, styremedlem (Foto/Photo)
  5/7
  Bente Foshaug, styremedlem (Bilde 5 av 7)
 • Ane Ringheim, styremedlem, ansattvalgt (Foto/Photo)
  6/7
  Ane Ringheim, styremedlem, ansattvalgt (Bilde 6 av 7)
 • Kim Solberg, styremedlem, ansattvalgt (Foto/Photo)
  7/7
  Kim Solberg, styremedlem, ansattvalgt (Bilde 7 av 7)