Hopp til hovedinnhold

Eiere og styre

Vestfoldmuseene IKS eies av sju kommuner og Vestfold fylkeskommune.

Vestfoldmuseenes eiere

Vestfoldmuseene IKS ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. 

Eierandelene er fordelt som følger: 

 • Vestfold fylkeskommune (36%)
 • Sandefjord kommune (16%)
 • Tønsberg kommune (16%)
 • Larvik kommune (16%)
 • Horten kommune (8,5%)
 • Holmestrand kommune (4,5%)
 • Færder kommune (1,5%)
 • Drammen kommune (1,5%)

Selskapets øverste myndighet er representantskapet.

Protokoller fra representantskapsmøter i Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseenes styre

Styret gjennomfører seks til sju møter i året. Styret består av: 


 • Vidar Ullenrød, styreleder​
 • Bente Foshaug, nestleder
 • Erik Bjune, medlem
 • Hilde Hoff Håkonsen, medlem
 • Mette Måge Olsen, medlem
 • Eivind Thorsen, ansattvalgt
 • Hanne Garmel, ansattvalgt

Vara

 • Olaf Brastad, 1. vara
 • Sølvi Foss, 2. vara
 • Maren Wegge, 1. vara, ansattvalgt
 • Bjørn Gunnar Brattekaas, 2. vara, ansattvalgt

Eierskap, samlinger og bygninger

Eierskap til samlinger og bygninger er ikke overført til Vestfoldmuseene IKS, men ligger hos de tidligere museumsdriverne/ -eierne. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1