<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=sfmaicqcxqyxq709aqayzxfi2w533s&ev=PageView&noscript=1" />

Fakturainformasjon

Faktura sendes i EHF-format.  Husk å merke fakturaen med bestillers navn og/eller navn på det stedet fakturaen gjelder.

Send til faktura@vestfoldmuseene.no hvis EHF-faktura ikke kan sendes

Organisasjonsnummer
993 871 184

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Postboks 1247
3205 Sandefjord