Hopp til hovedinnhold

Om Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseenes visjon

- ALLTID AKTUELLE -

Mangfold av tilbud

Vestfoldmuseene IKS består av en arkivinstitusjon, et kunstmuseum, et vikingsenter, Thor Heyerdahl-instituttet, syv kulturhistoriske museer og en samlingsforvaltning for gjenstander og fotografier.

Vi tilbyr blant annet utstillinger, omvisninger, undervisning, forsknings- og kunnskapsformidling, arrangementer, utleie av lokaler og booking av aktiviteter. I tillegg tilgjengeliggjør vi samlingene digitalt på ulike plattformer. Dette mangfoldet kan du se mer om på denne nettsiden.

Vestfoldmuseenes verdier

Vestfoldmuseene kjennetegnes ved DRIV - det vil si:

Dynamiske: Vi er initiativrike og handlekraftige. Vi tar plass og sikrer at kunst og kulturarv aktualiseres og har gode kår.

Relevante: Vi belyser aktuelle temaer og stiller kritiske spørsmål. Vi fremmer demokrati og påvirker samfunnsutviklingen.

Inkluderende: Vi er tilgjengelige, synlige og i dialog. Hos oss skal alle føle seg velkommen og ivaretatt.

Verdifulle:
Vi forvalter, forsker og formidler i et langsiktig perspektiv. Vi skaper opplevelser som beriker samfunnet.

Vestfoldmuseenes formål

Vestfoldmuseenes formål er å drifte og videreutvikle kunst- og kulturarvvirksomheter i regionen ved å:

  • forvalte arkiv, kunst- og kulturhistoriske samlinger, samt immateriell kulturarv. Selskapet driver aktiv samlingsutvikling.
  • dokumentere, forske i, og formidle kunst- og kulturarv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • være en tydelig samfunnsaktør
  • utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie

Arkivenes samfunnsoppdrag er å samle inn, forvalte, tilgjengeliggjøre og formidle samfunnets arkiver. Innsamlingen har helthetlig samfunnsdokumentasjon som mål.

Museenes samfunnsoppdrag er å forvalte, utvikle og formidle kunnskap om menneskers samhandling med sine omgivelser. Museene skal gi kunnskapsbaserte opplevelser og være tilgjengelige for alle. Vi skal være relevante og aktuelle og fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt.

Les vår strategi, våre ulike planer og rapporter her:

Samarbeid

Vestfoldmuseene har tett samarbeid med lokale historielag og frivillige interessenter, og deltar faglig i en rekke nasjonale, regionale og internasjonale nettverk.

Våre spesialmuseer og temautstillinger sender deg på en fengende reise gjennom vikingtid, grevskapshistorie, middelalder, hvalfangsthistorie, kunstneren Edvard Munchs liv, ekspedisjoner, moderne industrihistorie, og sterke kunstopplevelser.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1